آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت افغانستان: چابهار؛ ابتکار شهید کاظمی بود

سیدمصطفی کاظمی، شخصیت چندبعدی داشت.

شجاع ، باایمان ، بلندنظر، بااستعداد و مخلص بود.

از جاذبه قوی شخصیتی برخوردار بود. سازمانده و فرمانده بالفطره بود. گرچه سند تعلیمات عالی در رشته‌ی اقتصاد، تجارت و صنعت نداشت، ولی در زمان تصدی خویش در رهبری وزارت تجارت و صنایع ، چنان درایت و ابتکاری از خود نشان داد که آن وزارتخانه ویران و کم‌اهمیت را  به محراق فعالیت‌های اقتصادی مملکت مبدل ساخت.

در نتیجه رهبری سالم و امیدبخش ایشان صدها شخصیت آگاه و متخصص به دعوت ایشان به کشور بازگشتند و در بخش‌های مختلف وزارت تجارت و صنایع شامل کار شدند.

در همان زمان شورای عالی سرمایه‌گذاری، اداره مستقل حمایت از سرمایه‌گذاری، اداره مستقل پارک‌های صنعتی و اداره ملی ستندرد  پایه‌گذاری شده و شروع به فعالیت نمودند.

آتشه‌های تجارتی در سراسر دنیا برگزیده شدند و امور تجارتی، صنعتی و خدماتی را در کشورهای مختلف تسهیل کردند.

برای نجات از انزوای ترانزیتی به ابتکار ایشان بندر چابهار با شرایط عالی امکان دسترسی افغانستان را به آب‌های بین‌المللی میسر ساخت و دهلیز جدیدی به سوی جهان در نظر گرفته شد.

ایشان با اتاق‌های تجارت بین‌المللی افغانستان که در آن زمان خانه مشترک بخش خصوصی افغانستان بود و  وظایف اتاق ملی و بین‌المللی را همزمان انجام می‌داد، روابط حسنه و سازنده  برقرار کرد و اولین گام در جهت همکاری بخش عامه با بخش خصوصی برداشته شد. من که در آن زمان مسئولیت ریاست عمومی اتاق را داشتم، همراه با دیگر رهبران بخش خصوصی با ایشان به توافقات مهمی رسیدیم که البته بعد از بحث‌ها و مذاکرات طولانی که گاهی شب‌ها تا صبح به درازا می‌کشید، به دیدگاه متمدنانه واحد رسیدیم.

 

خطوط اساسی توافقات ما این بود:

1- مطابق به حکم مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ قانون اساسی مکلف به حمایت از تشبثات خصوصی است.

2- چون بر طبق مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ قانون اساسی، دولت مکلف است به خاطر تامین رشد اقتصادی بخش خصوصی را حمایت کند. بنابرآن کمسیون اقتصادملی مجلس نمایندگان و اتاق‌های تجارت  بین‌المللی افغانستان باید مکانیزم عملی این حمایت را تدوین نموده، زمینه همکاری و مشارکت بخش خصوصی و بخش عامه  را مساعد سازند.

3- توافق به عمل آمد که به نیابت از  بخش خصوصی افغانستان، اتاق تجارت بین‌المللی پیشنهاد خود را در مورد تاسیس صندوق اعتبارات ملی با منطق اقتصادی عملی کند. البته کمیسیون اقتصاد ملی مجلس آن را در سطح ملی و بین‌المللی حمایت کند.

4- صندوق اعتبارات ملی با اخذ پنج ملیارد دالر قرضه‌ی طویل‌المدت از بانک جهانی، ایگزم بانک چین و جرمنی با شرایط سهل و آسان، آن را از طریق اتاق با نظارت مجلس به متشبثانی که در جهت اولویت‌های اقتصاد ملی سرمایه‌گذاری کنند، وام  دهد‌.نرخ بهره این وام‌ها حداکثر در سال ۳و نیم در صد  تعین شده بود.

5- اولویت‌های اقتصاد ملی در آن زمان درقدم اول، ایجاد تاسیسات صنعتی، فارم‌های بزرگ زراعتی میکانیزه و دامپروری مدرن به مقصد خودکفایی افغانستان در تولید مواد اولیه در داخل کشور بود.

6- در گام بعدی اعمار پالایشگاه نفت و گاز و صنایع بزرگ ذوب ‌آهن و متفرعات آن مانند کارخانه میخ، نت و بولت، بدنه ماشین، آهن چادر، سیخ گول و گادر و سایر تولیدات آهنی بود.

7- با پول بازپرداخت قرضه سایر بخش‌های ضروری تقویت می‌گردید.

8- در نتیجه تطبیق برنامه‌های فوق که به ابتکار اتاق‌های تجارت بین‌المللی افغانستان و حمایت کمسیون اقتصاد ملی شورا تحت رهبری شهید سیدمصطفی کاظمی عملی می‌شد. افغانستان تا سال ۲۰۱۵ میلادی از لحاظ تولید مواد اولیه، آهن‌باب، مواد نفتی و گاز مایع و محصولات پتروشیمی به خودکفایی می‌رسید و بیلانس تجارت خارجی که ۹۶ درصد کسر داشت، متوازن و حتی مثبت می‌شد.

9- بیش از یک ملیون جای کار دائمی به وجود می‌آمد.

10- هفت ملیون نفر از فقر نجات می‌یافتند.

شوربختانه با شهادت آقای کاظمی و سپس دسایسی که برضد رهبری اتاق‌های تجارت و صنایع، طرح و عملی گردیدند، تمام ابتکارات و تلاش‌ها ناکام شدند. روان شهید کاظمی شاد و یادش نورباران باد. انسان‌ها در هستی مادی خود فانی اند، ولی در معنویت و کارنامه‌های خود می‌توانند جاودانه شوند. زنده‌یاد شهید سیدمصطفی کاظمی عزیز نیز از جمله کسانی است که توانست درمعنویت و کارنامه‌های خویش از دروازه‌های تاریخ عبور کند و به جاودانگان بپیوندد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده