آغاز کار پروژه تاپی در سال ۲۰۱۸

محمد میرات امانوف؛ رییس اجرایه پروژه تاپی هفته گذشته در یک کنفرانس خبری از آغاز کار عملی این پروژه در سال آینده میلادی در افغانستان خبر داد.

او در این کنفرانس خبری در مورد پیشرفت پروژه تاپی معلومات ارائه کرد و گفت که انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند نقش حیاتی در رشد اقتصاد چهار کشور دارد. تاپی پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند است.

رییس اجراییه این پروژه بیان داشت که کار عملی این پروژه در افغانستان سال آینده از هرات آغاز می شود و یک سال را در برمی گیرد تا این پروژه در افغانستان تکمیل شود.

وی تاکید کرد که چهار سال را دربرمی گیرد تا این پروژه به صورت کامل در هر سه کشور تکمیل گردد.

اجمل احمدی عضو بورد پروژه تاپی و مشاور ریاست جمهوری گفت که این پروژه ۳۳ میلیون متر مکعب گاز را انتقال می دهد و افغانستان می تواند بعد از سال ۲۰۱۹ سالانه ۵ میلیون متر مکعب گاز را از این طریق بدست بیاورد.

به گفته وی با انتقال این پروژه از افغانستان به پاکستان و هند افغانستان سالانه میلیون ها دالر از ترانزیت عاید حاصل می کند.

سمیر رسا مشاور ارشد در دفتر ریاست جمهوری در امور مالی و بانکداری بیان داشت که تکمیل شدن این پروژه به یازده توافقنامه میان کشورهای شامل ضرورت دارد و تا حال هفت توافقنامه آن امضا شده است.

وی تطبیق این پروژه را در کاهش تنش های سیاسی در منطقه مهم دانست.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده