آگاهان اقتصادی در تحلیل نشست سام: افغانستان هیچ حرفی برای جامعه جهانی نداشت!

کابل، سه روز پی هم، میزبان کشورهای منطقه بود. نشست ریکا و نشست مقامات ارشد‏‏‏، هر دو نشستی که بعد از کنفرانس توکیو در افغانستان برگزار شده است، هدف آن پاسخ‏‌دهی متقابل جامعه جهانی و حکومت افغانستان بود.

برخی از آگاهان اقتصادی، این نشست‏‌ها را فرصت خوبی برای افغانستان دانستند و برخی هم نیز انتقاد کردند. انتقادی که گفته می‏شود کابل به میزبانی این نشست‏‌ها، آمادگی نگرفته بود و برگزاری آن‏ها با ضعف‏‌های زیادی همراه بوده است. ضعف‏‌هایی که به باور آگاهان اقتصادی، سران حکومت وحدت ملی از این فرصت‏‌ها به نفع مردم افغانستان استفاده کرده نتوانسته‏‌اند و نیز از ارایه طرح‏‌های اقتصادی بنیادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مردم، نتوانسته‏‌اند، طرح جامع به جهانیان ارایه کنند.

عبدالقادر جیلانی، سخنگوی پیشین وزارت مالیه به خبرگزاری جمهور گفت: هرچند، نشست کشورهای کمک‏‌کننده به میزبانی کابل، فرصت خوبی است برای رشد زیربناهای اقتصادی، اما حکومت آماده برگزاری این نشست نبود.

وی افزود: وقتی که سران کشورهای کمک‏‌کننده به کابل، گردهم جمع می‏شوند و تعهدات‏‌شان را در قبال افغانستان می‏‌سپارند، مهم این است که حکومت افغانستان باید به جدیت کامل، این تعهدات را دنبال کند تا نتیجه دهد.آقای جیلانی تاکید کرد که حکومت وحدت ملی در ساخت و ساز زیربناها و یاهم جمع‏‌آوری عواید، در سال جاری مطلق ناکام بود و هدفی را که تعیین کرده بود، نتوانسته است به آن دست یابد.

وی ابراز نگرانی کرد که ناکامی‏ حکومت، اعتماد جامعه جهانی را نسبت به افغانستان کاهش می‏دهد و حالا نیاز است تا حکومت از فرصت پیش آمده، استفاده بهتر کند.

استاد سیدمسعود آگاه‏ امور اقتصادی می‏گوید که کابل، پارچه ناکامی‏‌اش را به جامعه جهانی و کشورهای کمک‏‌کننده تحویل داد.

آقای مسعود افزود: از لحاظ ظاهری، دو نشست بزرگ در کابل، گام خوبی برای افغانستان بود که یک بار دیگر، نشان داده شد افغانستان در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد.

این آگاه‏ امور اقتصادی بیان کرد: پاسخ‏‌های حکومت افغانستان به جامعه جهانی، قناعت‏‌بخش نبود، اما جهان بار دیگر، کمک‏‌هایش را به این کشور ادامه داد به شرطی که این بار، افغانستان به تعهدات خود عمل کند.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان است. وی می‏‏گوید که نشست‏‌هایی که در کابل برگزار شد، زمینه‏‌ساز بهتر شدن زیربناهای اقتصادی است که در صورت عملی شدن آن‏ها، به ثبات اقتصادی و سیاسی کشور کمک خواهد کرد.

این عضو مجلس نمایندگان افزود: عملی شدن این تعهدات بستگی به اجرا کردن حکومت افغانستان دارد. اگر کابل در امر مبارزه با فساد اداری، حکومت‌داری خوب و کاهش فقر اقدام کند، جامعه جهانی افغانستان را یاری خواهد کرد.

جامعه جهانی در نشست هیئت عالی‏‌رتبه، بیشتر روی افزایش میزان فقر و بیکاری، نگران بوده‏‌اند. انتظار می‏رود که کابل برای کاهش فقر و اشتغال‌زایی، اقدامات عملی را روی دست گیرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده