آیا مجلس به فرهنگ سرپرستی‌پایان می‌دهد؟

پس از آن که مدت‌ها وزارت دفاع کشور و ریاست امنیت ملی از سوی سرپرستان اداره می‌شدند، حال نامزدان تصدی این دو نهاد مهم کشور از سوی حکومت به مجلس نمایندگان معرفی شده‌اند.

جنرال عبدالله حبیبی به صفت نامزد وزارت دفاع و معصوم ستانکزی به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شده‌اند.

محمدسرور دانش، معاون ریاست‌جمهوری هنگام معرفی این دو نامزد از مجلس نمایندگان خواست تا با دادن رأی اعتماد، فضای دوستی را میان قوای مقننه و اجرائیه ایجاد کنند و به سرپرستی در دو نهاد مهم امنیتی پایان ببخشند.

به گفته آقای دانش در نهم ماه جولای کنفرانس مهم وارسا در پیش‌رو است که جامعه جهانی برای تداوم کمک‌های‌شان در بخش امنیتی و دفاعی، به یک آدرس مشخص نیاز دارند.

وی گفت که از جانب دیگر سربازان ما به در سطوح مختلف به مدیریت کارا، شایسته، پرتوان و با اعتبار نیاز دارند و از جانب سوم شما در شورای ملی افغانستان نیز همواره از حکومت خواسته اید که به پدیده سرپرستی، مخصوصاً در نهادهای امنیتی خاتمه داده شود.

انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس به نامزدوزیر وزارت دفاع و نامزدرئیس ریاست امنیت ملی رای بدهد. معرفی این دو به‌ویژه معرفی آقای استانکزی پس از رایزنی‌های زیاد با طرف‌های سیاسی در کشور صورت گرفته است.

مجلس نمایندگان پس از این به نامزدهای وزارت دفاع از سوی رئیس‌جمهور غنی به‌ویژه آقای استانکزی رای نداده بود. وزارت دفاع از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ تا کنون از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

آقای دانش همچنین در این نشست گفت که دولت برای برگزاری انتخابات مصمم است و روی فراهم آوری زمینه‌های امنیتی، مالی و فنی آن درحال کار است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده