ائتلاف برای پیروزی زیر سایه ارتش

هر چه به زمان برگزاری انتخابات در پاکستان نزدیک می‌شویم شاهد تشکیل ائتلاف‌‌های تازه سیاسی هستیم. اما هنوز معلوم نیست کدام حزب با کمک کدام ائتلاف به پیروزی می‌رسد.

بیشتر کارشناسان بر این باورند رقابت واقعی در انتخابات 2018 پاکستان بین حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب تحریک انصاف خواهد بود. در این بین با تشدید رقابت انتخاباتی حزب مردم از حزب تحریک انصاف و ائتلاف مذهبی مجلس متحده عمل از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف حمایت خواهد کرد. هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند در انتخابات پیروز شود و همه احزاب سیاسی مجبور به ائتلاف با سایر گروه‌ها هستند.

برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که دولت آینده پاکستان یک دولت مرکب از حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف، حزب مردم و حزب تحریک انصاف خواهد بود. اما اینکه سهم هر یک از این احزاب سیاسی چقدر باشد مشخص نیست.

 بقیه احزاب سیاسی کوچک و احزاب مذهبی برای رسیدن به قدرت باید با یکی از این سه حزب ائتلاف کنند و در آخرین لحظه در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

ارتش پاکستان همیشه نقش کلیدی در تحولات سیاسی پاکستان بازی می‌کند. در حال حاضر نظامیان تمایلی ندارند که احزاب سنتی مانند حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف دوباره قدرت سیاسی کشور را بدست گیرند؛ بنابراین روی قدرت سیاسی سوم که شاید حزب تحریک انصاف باشد تمرکز کرده‌اند. اگر ارتش نتواند در برنامه‌های خود موفق شود باز در دولت ائتلافی پاکستان نفوذ خواهد کرد و تقسیم پست‌های مهم سیاسی با دخالت نظامیان انجام می‌شود.

حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف محبوبیت خود را بین مردم از دست داده است. نواز شریف رهبر این حزب به مخالفت خود با ارتش و دادگاه ادامه می‌دهد و معتقد است همدستی این دو نهاد سبب شد که پرونده فساد مالی تشکیل پیگیری و به برکناری وی از نخست وزیری منجر شود.

اگر مخالفت نواز شریف با ارتش ادامه داشته باشد، محبوبیت حزب مسلم لیگ کاهش می‌‌یابد و نظامیان تلاش خواهند کرد این حزب را به احزاب کوچکتر مانند حزب ملی مسلم لیگ تقسیم و اقداماتی برای فروپاشی حزب در نظر بگیرند.

حزب مردم بیشتر سعی دارد قدرت خود را در ایالت سند حفظ کند و برای نفوذ در سایر ایالت‌ها مانند ایالت پنجاب نتوانسته کاری انجام دهد. از سوی دیگر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف با تکیه بر نفوذ خود در ایالت پنجاب به دنبال پیروزی در انتخابات است. حزب تحریک انصاف توانسته در سایر ایالت‌ها نفوذ پیدا کند و تعداد زیادی از اعضای حزب مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف به این حزب پیوسته‌اند. حزب تحریک انصاف در ایالت سند و پنجاب گردهمایی سیاسی برگزار می‌کند و به دنبال پیروزی در انتخابات است.

در حال حاضر تا برگزاری انتخابات دولت موقت قدرت را در پاکستان به دست دارد و تلاش می‌شود شرایط برای برگزاری انتخابات شفاف فراهم شود. حال باید دید که کدام ائتلاف سیاسی می‌تواند به یکی از 3 حزب بزرگ پاکستان برای پیروزی در انتخابات کمک کند و کدام حزب برای 5 سال قدرت سیاسی را در این کشور بدست خواهد گرفت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده