ابهام دربرگزاری انتخابات بازی با سرنوشتـ مردم!

انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهم‌ترین پروسه ملی است؛ اما با وجود تجارب تلخ و شیرین، اینک پس از تأخیرها و کوتاهی‌های بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، نگرانی‌ها در مورد عدم اجرای این پروسه ملی، هر روز ابعاد پیچیده‌تر و جدی‌تری پیدا می‌کند. این نگرانی‌ها تا به ‌آنجا اوج و شدت یافته است که برخی برگزار نشدن انتخابات آینده پارلمانی را به مرز قطعیت تلقی می‌کنند. البته با توجه به تجارب سیاسی و دموکراتیکی که در انتخابات‌های گذشته –هرچند ناقص و همراه با کاستی‌ها- به‌دست آمد، دور از انتظار نیست آن‌هایی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواست‌ها و نیت‌های تمامیت‌خواهانه و خودکامانه خویش می‌دانند، از هیچ وسیله و بهانه‌ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و حتا تعطیلی آن فروگذار نکنند. اما اگر به حافظه تاریخی و سیاسی خود اعتماد نموده و آن را ‌سرمشق آینده خویش قرار دهیم؛ باید گفت، کار درست و صادقانه آن است که به‌جای دامن زدن به نگرانی‌های روانی جامعه و سنگ اندازی و بهانه پالیدن برای تعلیق یا تعطیلی انتخابات، همت و نیروی خود را برای تامین امنیت،اهتمام‌به‌ایجادیک روش قابل اعتماد و ساختار مستحکم و ملی انتخاباتی و تشویق و انگیزه دادن برای مردم جهت حضور در انتخابات به کار اندازیم. تنها گزینۀ سالم و راه نجات ما از بحران و نابسامانی، برگزاری انتخابات شفاف است. هیچ‌گزینۀ‌سالم و دموکراتیکی، به غیر از برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد.

ولی شرایط عینی چنین نشان می‌دهد که برآورده شدن مطلوب یاد شده، یعنی برگزاری انتخابات شفاف و به‌موقع با چالش‌ها و نگرانی‌های جدی روبرو است. چنان‌چه مسوولان کمیسیون انتخابات در هفته گذشته گفتند، که آن‌ها آمادۀ برگزاری انتخابات در سال آیندۀ خورشیدی استند؛ اما پیش‌شرط‌آن هم‌کاری جدی حکومت است. آنها در یک نشست خبری اعلام کردند، که اگر حکومت در زمینۀ تأمین امنیت، بودجه و توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی برای رأی‌دهند‌گان به گونۀ جدی اقدام نکند، احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات وجود دارد. سخنگوی کمیسیون انتخابات در این رابطه با صراحت بیان داشت که این نهاد آمادۀ برگزاری انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، مطابق زمان‌بندی اعلام شده است، اما به شرطی که امنیت به شکل درست و مطابق وعده و تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی تأمین شود. وی در این زمینه افزود که: متاسفانه کم‌کاری‌هایی هم از سوی حکومت وجود داشته است. سخنگوی کمیسیون انتخابات از حکومت و جامعۀ جهانی خواست تا در کنار کمیسیون انتخابات «صادقانه» ایستاد شوند؛ تا آن‌ها بتوانند این روند را به گونۀ درست به پیش ببرند.

با وجود اعلام آمادگی کامل کمیسیون انتخابات، برای برگزاری آن در سال آینده و دعوت از حکومت و جامعه جهانی برای همکاری جهت برگزاری انتخابات حد اقل سه چالش عمده وجود دارد. نخست این‌که کمیسیون انتخابات بعنوان تنها نهاد قانونی برگزارکنندۀ انتخابات، از لحاظ کارنامه کاری از سال‌های گذشته مورد پرسش قرار دارد. پرسش‌هایی که تاکنون برای آن‌ها پاسخ قناعت کننده داده نشده است. مهم‌ترین انتقاد بر کمیسیون انتخابات انجام تقلب‌های گسترده و عدم صیانت از آراء مردم است. دوم این‌که هم اکنون کمیسیون انتخابات از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی و اعضای آن با تناقض و نابسامانی‌هایی جدی روبرو است. به‌گونه ای که از منظر برخی آگاهان حقوقی، موجودیت فعلی کمیسیون انتخابات از مشروعیت لازم برخوردار نیست. به‌خصوص، این‌که گفته می‌شود به‌خاطر دخالت‌های حکومت «مستقل» بودن کمیسیون انتخابات کاملا زیر پرسش قرار دارد. سوم این‌که هرچند برگزاری انتخابات در موعد تعیین شده آن از سوی کمیسیون انتخابات مشروط به همکاری حکومت خوانده شده است، اما مقام‌های حکومتی هر زمان بر این ادعا پای فشرده‌اند که حکومت خواهان و آماده برگزاری انتخابات در موعد معین است.

اما در این ارتباط حکومت روشنی بیشتری در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و یا همکاری با کمیسیون انتخابات ارایه نمی‌دارد. به این خاطر برخی از سیاست‌مداران و نهادهای انتخاباتی اعلام کرده‌اند؛ که با وجود اعلام تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، مقدمات این کار هنوز فراهم نشده است.

به هر روی، اکنون موضوع برگزاری انتخابات، میان کمیسیون انتخابات و حکومت، همانند توپ فوتبال است که هرکدام به دیگری حواله می‌دهد. چنین وضعیتی در واقع نقض قانون بوده و به‌دور از روحیۀ مسوولیت‌پذیری دانسته می‌شود و در حقیقت، امر ابهام در مورد برگزاری انتخابات به معنای به بازی گرفتن سرنوشت مردم خواهد بود. چنین مساله‌ای به‌طور قطع نگرانی‌ها را در سطح جامعه گسترش و عمیق خواهد ساخت که در این صورت بر دامنه ناامنی و بی‌اعتباری حکومت خواهد افزود.

  • عبدالشکور اخلاقی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده