اتحادیه اروپا نتایج انتخابات را به غنی تبریک گفت

اتحادیه اروپا، چهارشنبه شب (۳۰ دلو) دریک اعلامیه گفته‌است که جوسپ بورل، مسؤول سیاست خارجی این اتحادیه با رییس‌جمهور غنی دربارۀ اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان گفت‌وگوی تلفونی داشته‌است.

اعلامیه می‌افزاید که اتحادیه اروپا خواهان ادامۀ کار با ادارۀ جدید تحت ریاست رییس جمهور غنی است.

آقای بورل همچنان از تعهد غنی برای تشکیل دولت همه‌شمول استقبال کرده‌است؛ دولتی که به گفته بورل از همه مردم افغانستان نماینده‌گی کند.

آقای بورل تأکید کرده‌است که اکنون اولویت در افغانستان تضمین اتحاد در حمایت از یک روند صلح فراگیر است: «اتحادیه اروپا آماده پشتیبانی از روند صلح است… فرصت‌ نباید از دست برود.»

درهمین حال، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یونانا) نیز دریک اعلامیه گفته‌است که سازمان ملل متحد آماده‌است با حکومت جدید در افغانستان کار کند.
این واکنش‌ها یک روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده