اختلاف‌ها در شورای رهبری مصالحه برای شکل‌دهی هیئت مذاکره کننده

شورای رهبری مصالحه، برای دومین بار در اعلام تعیین صلاحیت‌ها  و شمار اعضای هیئت شرکت کننده در نشست دوحه و هیئت گفت‌وگو کنندۀ حکومت، تأخیر کرد.

محمد عمرداوودزی، سخن‌گوی شورای رهبری مصالحه می‌گوید که وجود اختلاف نظرها میان اعضای کمیته‌های شورای رهبری مصالحه در این باره باعث این تأخیر شده‌اند.

قراربود روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته صلاحیت‌ها و شمار اعضای هیئت شرکت کنندۀ نشست قطر و هیئت گفت‌وگوکنندۀ حکومت با طالبان را اعلام از سوی شورای رهبری مصالحه اعلام شود، اما به امرزو (شنبه) به تأخیر افتاد.

محمد داوودزی، می‌گوید که به‌زودی شمار اعضای این هیئت‌ها روشن خواهند شد و هیچ علتی باعث تأخیر در برگزاری نشست دوحه نخواهد شد.

داوودزی افزود: «این‌که چه تعداد به نشست دوحه بروند، یکی از موارد اختلافی است. در نشست روز چهارشنبۀ شورای رهبری مصالحه، شماری به این باور بودند که باید افراد کمتر به این نشست بروند.»

قرار است هفتۀ آینده نماینده‌گان حکومت، سیاسیون و طالبان در قطر باهم نشستی داشته باشند. حکومت افغانستان نیز گفته‌است که در این نشست نماینده می‌فرستد، اما طالبان گفته‌اند که هرآنکس که در این نشست شرکت می‌کنند، باید از آدرس مستقل باشد نه از آدرس حکومت.

در همین حال، منابع می‌افزایند که اگر توافقی دربارۀ اعضای هیئت به میان نیاید، سیاست‌گران افغان همچون نشست مسکو، بى‌حضور نماینده‌گان حکومت، به نشست دوحه خواهند رفت.

داوود کلکانی، عضو دورۀ شانزدهم مجلس نماینده‌گان گفت: «تصمیم به این است که همه یکجا بروند. امکان دارد حکومت اشتراک نکند، طبعأ تداوم مذاکرات مسکو در قطر ادامه پیدا خواهد کرد.»

اين اختلاف نظرها، باعث شده‌است تا نگرانی‌ها برای نرسیدن به یک اجماع ملی در پرداختن به گفت‌وگوهای صلح افزایش یابند.

این همه درحالی است که طالبان تاکنون آماده نشده‌اند تا به‌گونۀ رودررو با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند؛ در حالی‌که پنج‌بار با ایالات متحده و یک بار با سیاسیون افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده