اداره انکشافی سازمان ملل متحد: یک دالر هم بدون حساب‏دهی نمی دهیم

از این به بعد وزارت داخله خود باید معاش كارمندانش را بپردازد، زیرا در چهارده سال پسین همواره توزیع حقوق پولیس از سوی اداره حمایت از قانون تنظیم می‏شد، اما این روند با سروصداهایی همراه بود و بیشتر گفته می‏شد عاملی شده برای فساد در وزارت داخله.

وزارت امور داخله با امضای سند با اداره انکشافی سازمان ملل متحد، مکلف است تا ۱۸ ماه دیگر، حقوق پولیس ملی را بپردازد.

نورالحق علومی وزیر امور داخله در نشست مشترک با مقام های سازمان ملل متحد، گفت: با امضای سندی در این پیوند با اداره انكشافی سازمان ملل، مبارزه با فساد اداری، حساب‌دهی شفاف و بلند بردن ظرفیت‌ها از اولویت‌هایی كاری این وزارت قرار خواهد داشت.

آقای علومی افزود: در امر مبارزه با فساد اداری و شفافیت، ظرفیت‏های بیشتری را ایجاد خواهد کرد تا پولیس ملی افغانستان هرچی بیشتر مسلکی و متکی به خود شود.

او خاطرنشان کرد: گامهای نخست در راستای مسلکی‏سازی پولیس و شفافیت برداشته شده و به یقین کامل، دولت به همکاری سازمان ملل متحد در برابر فساد اداری، برخورد جدی خواهد کرد.

در همین حال اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان می‏گوید که بر بنیاد توافق تازه با وزارت امور داخله، پس از این، یک دالر را هم بدون حساب‏دهی و شفافیت به مصرف برسد.

دانگ لیس کی، رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد در کابل گفت که این نهاد به ادامه همکاری‏هایش با وزارت داخله تعهد دارد.

وی خاطرنشان کرد که سازمان ملل متحد تلاش دارد تا وزارت امور داخله مسئولیت‏های حقوق و مصارف نیروهای پولیس را در سراسر افغانستان به دوش گیرد.

از سویی هم به گفته این مقام سازمان ملل متحد در کابل، فعالیت‏های وزارت امور داخله افغانستان باید شفافیت خود را بیشتر کند.

بر بنیاد سند تازه اداره حمایت از قانون، تا ۱۸ ماه دیگر كارمندان وزارت داخله را آموزش می‏دهند تا چگونگی توزیع حقوق پولیس را فرا گیرند.

سالانه میزان حقوق نیروهای پولیس بیش از پنجصد میلیون دالر می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده