اداره تصفیه کابل‏‌بانک پیشین ناکام‌بوده است

رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان تصریح کرد که پس از ایجاد اداره تصفیه کابل‏‌بانک پیشین، هیچ پولی به دولت برگشت داده نشده است.

پرونده کابل‏‌بانک یکی از پرونده‏‌های مهم فساد است که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، رئیس‏‌جمهور غنی آن را گشوده است.

سید اکرام افضلی در برنامه صبح طلوع‏‌نیوز گفت که در طول ایجاد اداره تصفیه کابل‏‌بانک پیشین هیچ پولی به دست نیامده و این عمل نشانهی ضعف و ناکامی این اداره است.

وی افزود که ۲۲۸ میلیون دالری که در رسانه‏‌ها گفته می‏شود از مقروضین گرفته شده قبل از ایجاد این اداره بوده است. افضلی بر این عقیده است که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد در قضیه کابل‏‌بانک دستاوردی نداشته است.

این در حالی است که چند روز پیش دو مقام بلندپایه تصفیه کابل‏‌بانک، هنگام گرفتن صد هزار دالر رشوه از یکی از مقروضین کابل بانک پیشین دستگیر شدند.

وی با تاکید بر توجه بیشتر به پرونده کابل بانک، گفت: «ما شاهد آن هستیم که مقروضین کابل‏‌بانک و افراد دخیل در آن به صورت آزادانه به گشت‏‌وگذار می‏‌پردارند

از سویی رئیس‏‌جمهور غنی گفته است که تا یک هفته دیگر باید تمامی‏‌بدهکاران، بدهی‏‌شان را بپردازند.

رئیس دیده‏بان شفافیت افغانستان می‏گوید: کسانی که در بخش مالی افغانستان فاجعه آفریدند، تحت پیگرد نیستند و همچنین وضعیت طوری است که حتی به مردم اطلاعات دقیق و درست داده نمی‏شود.

افضلی افزود که در امر مبارزه با فساد به شکل استراتژیک مبارزه صورت نگرفته است و می‏‌بینیم حتی کسانی که در فساد ادارات دست داشتند از نزدیکان رهبران بوده و هنوز در سمت‏‌شان ایفای وظیفه می‏کنند.

وی در پایان اذعان نمود که مبارزه با فساد باید از نهادهای مُجری مبارزه با فساد صورت گیرد تا اداره تصفیه مانند کابل‏بانک دچار فساد نشود.

جنجال كابل‏‌بانك دوباره پس از آن شدت گرفت كه محمود کرزی، برادر رئیس‏‌جمهور‏ کرزی و از سهام‌داران کابل‏‌بانک به روزنامه تایمز گفت که کابل‏‌بانک هنوز هم حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ ملیون دالر قرض‏ه‌ای پرداخت نشده دارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده