استخدام زنان در نهادهای دولتی افزایش می‌یابد

پنجشنبه21جدی

مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری اعلام داشتند که براساس طرح جدید انتظار می‌رود که مشارکت زنان در ادارات حکومتی در سال روان میلادی دو درصد افزایش یافته و سهمیه زنان در دولت تا دو سال آینده به ۳۰ درصد افزایش یابد. گفته می‌شود که  حضور زنان شاغل در ادارات دولتی کشور در حال حاضر به ۲۲ درصد می‌رسد. نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری درباره انگیزه این طرح گفت: «رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، مخصوصاً در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی از بین ببریم.» افزایش مشارکت زنان در نهادهای حکومتی یکی از تعهدات حکومت افغانستان بوده است. ناامنی، نگرش منفی جامعه به اشتغال زنان در بیرون از خانه، مشکلات در روند استخدام و کمبود ظرفیت به عنوان چالش‌های عنوان شده که مانع مشارکت زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده