اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کابل، معیاری نبود!

سرانجام پس از هشت ماه و کش و قوس‌های فراوان بر حسب تصمیم کمیسیون انتخابات نتایج انتخابات پارلمانی کابل و پکتیا را اعلام داشت. در پی بروز بحران انتخابات پارلمانی که به گفته شخص رئیس جمهور یک فاجعه بود و در تاریخ نظام‌های دموکراتیک جهان چنین فاجعه و بحرانی روی نداده بود، مردم انتظار داشتند که برای پایان بخشیدن به روند بحران انتخاباتی و صیانت از آراء آنان، نتایج انتخابات، به خصوص انتخابات کابل در شفافیت و رعایت‌ دقیق معیارهای انتخاباتی اعلام شود. اما براساس فهرستی که از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شد، ۳۳ نامزد شامل ۲۴ مرد و ۹ زن از کابل به گونه ای پرسش برانگیز به مجلس نمایندگان، راه یافته اند.
پرسش اصلی اکنون این است که آیا اعلام این نتایج برای مردم و نامزدهای انتخاباتی قانع کننده بوده است؟ آیا شمارش آراء و بررسی آن معیاری بوده است؟ آیا پارلمان هفدهم می‌تواند نماینده واقعی مردم تلقی گردد؟ آیا نمایندگان معرفی شده تمثیل کننده استقلالیت قوه مقننه خواهند بود؟
تحلیل و ارزیابی‌های صورت گرفته و بازتاب اعلام نتایج انتخابات کابل حکایتگر آنست که پاسخ پرسش‌های فوق هم چنان برسرجایش باقی است. شمار زیادی از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی کابل بدین باوراند که کمیسیون انتخابات بر اساس فشارهای سیاسی و احتمالا معامله‌های پنهانی، افرادی را بعنوان برنده انتخابات پارلمانی کابل اعلام کرده است. به همین دلیل/علت این نامزدان معتقدند که تغییر اعضای کمیسیون انتخاباتی هم نتوانست که اعتماد از دست رفته کمیسیون‌های انتخاباتی را برگرداند.
واکنش‌های بوجود آمده در برابر اعلام نتایج انتخابات کابل به اندازه ای شدید بوده است که یکی از حقوقدانان و سیاست دانان کشور در سطح بین‌المللی از آن بعنوان کودتای پارلمانی تعبیر نموده است. وی در تحلیلی نگاشته است که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل “صدای کابلیان در پارلمان پیش‌رو خفه شد. نسل نو، فکرنو و دگرگونی‌های ناشی از نواندیشی را سد بستند.”
واقعیت امر آنست که شاید راضی ساختن همه نامزدها و یا برگزاری کامل یک انتخابات شفاف با توجه به شرایط کشور غیرعملی تلقی شود، اما بی انصافی و نادیده انگاشتن معیارهای انتخاباتی تا بدین اندازه نه تنها غیرقابل توجیه است، بلکه خود موجد و دوام بخشیدن بحران در کشور خواهد بود. بی‌اعتباری و عدم اعتماد ملی نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی هم چنان باقی خواهد ماند. چنین مسایلی صدمه جدی و جبران ناپذیری را به نظام سیاسی وارد خواهد ساخت.
یکی از مسایلی که بارها در عدم رعایت حق رأی دهنده و نامزد انتخابات گفته شد این بود که نام برخی از نامزدهای انتخاباتی در بعضی از صفحه‌های رأی دهی از شماره ۲۱۹ تا ۶۴۹ حذف شده بود. طبق قانون در مراکز رأی دهی که چنین برگه‌های توزیع شده است باید دوباره انتخابات برگزار می‌شد، که نشد. هم چنین در اعلام نتایج انتخابات طبق قانون دو مرحله در نظر گرفته شده است، مرحله ابتدایی و مرحله نهایی. متاسفانه با آن‌که پیش از این نتایج مرحله ابتدایی قبلی توسط کمشنران جدید باطل اعلام گردید، در اعلام دوباره نتایج انتخابات کابل، باید همان دو مرحله ابتدایی و نهایی رعایت می‌گردید، که رعایت نشد و نتایج انتخابات کابل فقط در یک مرحله و آن هم به صورت کاملا مشکوک و پرسش برانگیز اعلام گردید. موضوع دیگری که شفافیت و استقلالیت نمایندگان را زیر پرسش قرار داد این است که چرا مراسم تحلیف افراد اعلام شده بجای این‌که در خود پارلمان صورت گیرد، در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت. آیا این مسئله نشانه این نیست که سایه حکومت (قوه مجریه) هم چنان بر مجلس نمایندگان (قوه مقننه) مسلط خواهد بود؟ این مراسم در حالی صورت گرفت که وعده مهمانی بعد از مراسم تحلیف و در روزهای آینده به نمایندگان داده شد! چنین مواردی حاکی از آنست که برخلاف گزارش‌های رسمی و اظهارات مقام‌های انتخاباتی، در اعلام برنده شدن اسامی، هرگز معیارهای انتخاباتی و صلاحیت و شفافیت رعایت نشده است. شاید اعتراض‌ها و برملا ساختن تخطی‌های صورت گرفته در تجدید نظر اعلام نتایج اثر داده نشود، اما بطور قطع بنیاد نهادن چنین کارشیوه ای صدمه ای جبران ناپذیر بر پروسه انتخابات وارد خواهد کرد؛ بخصوص این‌که انتخابات ریاست جمهوری را نیز پیش‌روی داریم.
استواری و دوام و اعتبار نظام سیاسی در رعایت دقیق معیارهای دموکراتیک و قانونی میسر است؛ هرگونه صدمه زدن و یا بی توجهی و تخطی از معیارهای یاد شده در واقع آسیب رساندن به نظام سیاسی خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده