افغانستان، پشت دروازه سازمان تجارت جهانی

در نهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی که از ۳ تا ۶ دسمبر سال روان در شهر بالی کشور اندونیزیا برگزار گردیده بود، مقام‏‌های بلندپایه ۱۸۵کشور عضو و اعضای ناظر این سازمان حضور داشتند.

در این کنفرانس، مزمل شینواری، معین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع و محمد رحیم مومند، رئيس عمومی تجارت بین‏‌الملی این وزارت به نمایندگی از افغانستان حضور داشتند. این کنفرانس سه‏‌شنبه (۳ دسمبر)، با سخنان سوسیلو بامبانگ یدویانو، رئیس‏‌جمهور اندونیزیا آغاز شد. در این کنفرانس موضوع‏‌های ذیل طبق دستور کار مورد بحث و تصویب قرار گرفتند:

بخش اول: امورات مقرراتی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی

۱ . مسايل مربوط به حقوق پدیدآورندگان و پیگیری موارد تخطی از حقوق آن‏ها

۲. بحث پیرامون تجارت الکترونیکی (Aid for Trade)

۳. بحث پیرامون توسعه و انکشاف برنامه‏‌هایی حمایت برای تجارت

۴. بحث پیرامون تجارت و انتقال فن‏‌آوری

بخش دوم: دستورکار انکشاف دوحه Doha Development Agenda

۱. بحث و تصویب موفقتنامه تسهیلات تجارتی Trade Facilitation Agreement

در این کنفرانس هیأت افغانستان با ارائه‏‌ی بیانیه‏‌ای از موفقتنامه تسهیلات تجارتی حمایت کردند، زیرا تطبیق این موافقتنامه در قسمت رشد تجارت، فراهم‏‌آوری تسهیلات تجارتی و ادغام تجارت در سطح منطقه و جهان به نفع کشور است، چنانکه فراهم آوری این تسهیلات ازجمله اهداف عمده وزارت تجارت و صنایع است.

هیأت نماینده کشورمان در این کنفرانس، دررابطه به سهمیه‏‌بندی‌های تعرفه بالای محصولات زراعتی نیز ابرازعلاقه کردند زیرا صادرات محصولات زراعتی از جمله ارقام مهم صادراتی افغانستان محسوب می‏شود.

۲. بحث پیرامون بخش خصوصی خدمات عمومی General services

۳. مشارکت عامه در خصوصی اهداف مصئونیت غذایی Public stockholding for food security purpose

۴. تفاهم سهمیه‏‌بندی تعرفه بالای محصولات زراعتی

۵. بحث پیرامون مسایل رقابت صادرات

۶. بحث روی بخش تولیدات و انکشاف پنبه (Cotton)

گفتنی است افغانستان در تولید پنبه نیز فرصت‌های خوبی را دارا می‌باشد و نتایج این مباحث در نهمین کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی هم دارای اهمیت به سزایی در رشد و انکشاف این بخش پنداشته می‌شود.

۷. بحث روی قوانین ترجیعی در کشورهای کمتر انکشاف‏‌یافته پیرامون تصدیق‏‌نامه مبتدا

۸. عملی‏‌سازی فرصت‏‌های ترجیعی در رابطه به برخورد با کشورهای کمتر انکشاف‏‌یافته در قبال تجارت در خدمت عرضه‏‌کنندگان خدمات.

۹. بحث روی موضوعات دسترسی کشورهای کمترانکشاف‏‌یافته به بازارها بر اساس تعرفه‏‌های ترجیعی (Duty free quota free)

۱۰. بحث روی میکانیزم نظارتی درخصوص مسایل رفتار ویژه (فرصت‏‌های ترجیی برای کشورهای کمتر انکشاف‏‌یافته).

0 پیام برای این مطلب ثبت شده