الیوم حضور داکتر صاحب کاظمی درجمع مردم و کاندیدان معترض ولایت کابل

نشست امروز مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ مبنی بر ابطال آرای ولایت کابل که قبلا از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باطل اعلام شده بود کاندیدان معترض به علت فساد آشکار انتخاباتی مجددا خواستار ابطال آرای کابل گردیدند.

داکتر کاظمی: بدلیل دستبرد به آرای پاک مردم وخریداری آرا توسط برخی کاندیدا نتایج از سوی کمیسیون برای ملت افغانستان و مردم شریف کابل قابل قبول نمی باشد.
با چنین ترکیبی که توسط زور و زر افراد انتخاب شود و وارد خانه ملت و قوه مقننه گردند، قطعا ما یک پارلمانی قانونی، متعهد و پاسخگو نخواهیم داشت و ما از حکومت وحدت ملی خواهانیم تا به خواست مردم اهمیت قائل شوند و برای تحقق عدالت و دموکراسی و مبارزه با فساد این معضل را مجدانه مدیریت کند و بخواست مردم عمل نمایند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده