امضای ۶۶ پروژه‌‏ی آبرسانی

۶۶پروژه آبرسانی به ارزش۱۹۳ میلیون افغانی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات و شوراهای انکشافی روستایی به امضا رسید.نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات هفته‏‌ی گذشته قرارداد ۶۶ پروژه‏‌ی آبرسانی را با شوراهای انکشاف روستایی به امضا رساند که این دومین دور امضای این پروژه‏‌ها بودند.

وی گفت که این پروژه‏‌ها در ولایات بلخ، سمنگان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، دایکندی، کابل، تخار، فاریاب، کنر، زابل و لغمان تطبیق می‏شوند.

آقای درانی افزود: «وزارت احیا و انکشاف دهات طی چهار ماه قرارداد ۲۰۱ پروژه به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی را با شوراهای انکشاف روستایی به امضا رسانده است

به گفته درانی هزینه این پروژه‏‌ها از سوی بانک جهانی و بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات تمویل شده است.

همچنین وزیر احیا و انکشاف دهات از فسخ قرارداد انکشافی با یک موسسه به نام «BBN» در ولایت غزنی خبر می‏دهد.

۳۱موسسه با وزارت احیا و انکشاف دهات همکاری دارد که از آن میان یک موسسه که در سه ولایت هرات، زابل و غزنی در سال ۲۰۱۱ میلادی با این وزارت قرارداد امضا کرده بودند که قراردادش در ولایت غزنی از سوی وزارت احیات و انکشاف دهات فسخ شد.

آقای درانی گفت: «این موسسه در ولایت غزنی به دلیل ناامنی در ۲۵ روستا خلاف معیار تعیین شده این وزارت، کار صورت گرفته که ما هیات روان کردیم که بعد از بررسی قراردادهای ولایت غزنی با این موسسه فسخ شده و این موسسه موظف است که ۸ صدهزار دالر به وزارت احیا و انکشاف دهات پس تحویل دهد

قبل از این وزیر احیا و انکشاف دهات گفته بود که این وزارت در نظر دارد که درصد روز آینده ۱۳۰۰ برنامه زیربنایی را در روستاها تطبیق ‏کند.

وی از نامتوازن بودن برنامه‏‌ها و پروژه‏‌های انکشافی در سیزده سال گذشته نیز انتقاد کرده و وعده داده بود که در ماه‌های آینده به ولایت‏‌های کمتر انکشاف یافته توجه بیشتری خواهد کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده