انتظارما از انتخابات!

فلسفه انتخابات، مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشت سياسى‌شان است و فلسفه‌ی مشاركت دادن مردم در تعيين سرنوشت‌شان، تامين رضايتمندى آنان از حاكميت، مردمى ساختن قدرتِ سياسى، تامين صلح و ثبات و امنيت پايدار و هموارسازى مسير پيشرفت و ترقى مى‌باشد. انتخابات زمانى اين نياز را تامين مى‌کند كه از سلامت و شفافيت برخوردار باشد و مردم تبلور رأى و اراده خود را در نهادهاى انتخابى به صورت شفاف و عينى ببينند.

اگر مردم، اراده خود را در نهاد قدرت ببينند و پاسخ مناسب از آن دريافت نمايند، با كمال ميل از سياست‌ها و راهبردهاى قدرت حمايت مى‌كنند و برای هرنوع فداكارى آماده مى‌باشند و در نتيجه تعامل و تعاطى قدرت و مردم، روندها در مسير درست و منطقى قرار مى‌گيرند.

امروز جامعه ما در آستانه‌ی انتخابات پارلمانى قرار دارد و اين انتخابات اگر بخواهد فلسفه‌ی واقعى خود يعنى مشاركت دادن و دخيل ساختن مردم در سرنوشت سياسى‌شان را تامين كند، رضايتمندى رأى‌دهندگان را حاصل نموده و زمينه مردمى ساختن قدرت و استقرار صلح و ثبات را فراهم نمايد، حتما بايد از شفافيت و سلامت برخوردار باشد.

شفافيت و سلامت انتخابات در پرتو شفافيت و سلامت كل فرايند انتخابات است؛ از روند ثبت نام رأى‌دهندگان گرفته تا روند رأى گيرى در روز انتخابات، تا شمارش آرا و تا اعلام نتايج نهايى انتخابات، همه بايد در كمال شفافيت، درست‌كارى و امانت‌دارى انجام بگيرد.

يكى از مسايل مهم در عرصه‌ی انتخابات، مسئله امنيت است. بر فرض اينكه مجريان انتخابات از منظر اخلاقى و اراده سياسى به اصل شفافيت و سلامت انتخابات و رعايت اصول امانت‌دارى و قانون‌مدارى، وفادار باشند، اما امنيت سرتاسرى انتخابات فراهم نباشد، بازهم سلامت انتخابات مخدوش است؛ چون بخشى از رأى‌دهندگان نمى‌توانند اعمال رای نمایند، در حاليكه فلسفه‌ی انتخابات، فراهم‌سازى مشاركت همه واجدان شرايط رأى‌دهی، براى اعمال رأى‌شان است.

يك انتخابات معيوب و ناقص نه تنها مشروعيت‌زا و ثبات ساز نیست که زمينه‌هاى واگرايى ملى را عُمق بيشتر بخشيده و بر وخامت اوضاع می‌افزايد.

اكنون ما نمى‌دانيم در بستر بدِ اوضاع امنيتى/بحرانى كشور، حكومت وحدت ملى، نهادهاى امنيتى و مجريان انتخابات، چگونه مي‌توانند يك انتخابات شفاف، سالم و عادلانه را برگزار نمايند؟ و چگونه مى‌توانند زمينه مشاركت همه شهروندان واجد شرايط رأى‌دهی را براى رأى دادن در روز انتخابات فراهم نمايند؟ آيا بيم آن نمى‌رود كه ما يك بار ديگر همه امكانات، ظرفيت‌ها، انرژى‌ها و زمان را اردست بدهيم و يك انتخابات معيوب، بسترى شود براى ظهور بحران‌هاى خطرناك‌تر؟!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده