اولویت‌های کمیته سویدن برای افغانستان

به گزارش خبرگزاري آوا، کمیته سویدن برای افغانستان در نظر دارد با همکاری وزارت ها و نهادهای سکتوری با راهکارهای استراتژیک، مبارزه با موانع ایجاد اشتغال را پایه ریزی کند. صحت، معارف، ظرفیت سازی و حکومت داری سالم، برنامه های کاری استراتژیک کمیته سویدن برای افغانستان در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ خواهد بود.

تلاش ها برای دادخواهی در مورد مسایل مهم و گفتمان هایی در مورد پالیسی ها نیز در پلان کاری این کمیته می باشد. انا کارین جانسن؛ سکرترجنرال کمیته سویدن برای افغانستان گفت:”توانسته ایم با استفاده از تجربه های خود تغییرات زیادی در عرصه معارف و صحت بیاوریم”.

خانم کارین اضافه کرد که در افغانستان طی چند سال گذشته دسترسی به صحت، معارف و جلوگیری از مرگ و میر مادران رشد قابل ملاحظه ای داشته است. وی خاطرنشان کرد که ۷۷ درصد مردم افغانستان در روستاها زندگی می کنند و کمیته سویدن بعد از این بیشتر توجه اش به روستاها خواهد بود.

او تقویت معارف و صحت را با همکاری نهادهای مربوط در اولویت کاری این کمیته بیان کرد. این مسئول کمیته سویدن برای افغانستان ابراز داشت که تا سال ۲۰۱۷ سالانه ۴۵ میلیون دالر از طریق بودجه افغانستان در ۱۷ ولایت به مصرف خواهد رسید.

پلان استراتژیک کمیته سویدن برای افغانستان، روی جوامع روستایی، زنان، اطفال و افراد دارای معلولیت متمرکز می باشد. داکتر خالد فهیم؛ معاون ریاست تطبیق برنامه های کمیته سویدن برای افغانستان به خبرنگار “آوا” گفت که این کمک ها در نقاط روستایی و با نظارت و کمک نهادهای مدنی محلی به مصرف می رسد.

نماینده کشور سویدن هم بر تعهد کشورش در کنفرانس توکیو تاکید کرد و افزود که سالانه ۱۳۰ میلیون دالر کشورش در عرصه های انکشافی همکاری خواهد کرد. پیتر سیمنیبای؛ سفیر سویدن در کابل گفت که باید برای کسانی که طی سال های گذشته فرصت درس خواندن را نداشتند، زمینه تحصیل فراهم کرد.

آقای سیمنیبای اظهار داشت که امنیت، ثبات و فساد اداری از جمله چالش های فراروی کمک های جامعه بین المللی می باشد. وی تصریح کرد که متکی بودن به کمک ها از مشکلات عمده دولت افغانستان است و سعی بر آن است که این اتکا را با ظرفیت سازی و تقویت صنایع کمتر کنیم.

عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر اقتصاد نیز از کمک های چندسال اخیر کمیته سویدن برای افغانستان تشکر کرد و از نهادهای غیر دولتی کمک کننده خواست که کمک ها را براساس تعهد کنفرانس توکیو به مصرف برسانند. وزیر اقتصاد اظهار داشت که فقرزدایی، مبارزه با بیکاری، انکشاف صنایع و سرک سازی از هدف های اساسی دولت برای پیشرفت کشور است.

آقای ارغندیوال اشاره کرد که اگر بودجه از طریق دولت به مصرف برسد، آنها می توانند در پیشبرد اهداف خود بهتر تصمیم گیری نمایند. به گفته وی، افغانستان ظرفیت های بالقوه برای ایجاد انرژی دارد و می تواند ۲۳۰۰۰ هزار مگاوات برق را تولید کند.وزیر اقتصاد تصریح کرد که همکاری های خوب میان جامعه بین المللی، حکومت و سکتور خصوصی می تواند در ایجاد افغانستانی آباد سهم به سزایی داشته باشد. قابل یادآوری است که کمیته سویدن برای افغانستان از ۳۰ سال بدینسو در کشور فعالیت داشته و در حال حاضر بیش از ۶۳۰۰ کارمند دارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده