ایجاد انستیتوت ملی معادن

قرار است به زودی کار عملی ایجاد انستیتوت ملی معادن به کمک مالی حکومت هند در کابل آغاز شود.

سفیر هند در کابل، روز 15ثور در دیداراش با رئیس‌جمهور کرزی از موافقت حکومت هند برای ایجاد اولین انستیتوت ملی معادن از کمک بلاعوض آن کشور به افغانستان خبر داده گفت که چنین در خواست، در جریان سفر اخیر من موهن سینگ صدراعظم هند به افغانستان از جانب وزارت معادن کشور مطرح شده بود.

وی گفت که حکومت هند کار عملی ایجاد این انستیتوت را در آینده نزدیک در کابل آغاز می‌کند.

در این دیدار که آقای اس رمادورای رییس کمپنی تاتا و مشاور صدراعظم هند در بخش انکشاف مهارت ها، نیز حضور داشت، حامدکرزی از وی خواست تا کمپنی تاتا در زمینه استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کند و تجارب در حدود یک قرن این کمپنی را با افغانستان شریک نماید.

خبرنامه ریاست ‌جمهوری گفته است که همچنان حامد کرزی از مشاور صدراعظم هند تقاضا کرد تا در بخش انکشاف مهارت ها در مناطق روستایی با حکومت افغانستان همکاری کند. بر اساس منبع، حامد کرزی به این مقام هندی اطمینان داد که حکومت افغانستان تمام سهولت های لازم را برای سرمایه گذاری کمپنی تاتا در افغانستان، مساعد می سازد. خبر نامه افزوده است که آقای اس رمادورای رییس کمپنی تاتا و مشاور صدراعظم هند در بخش انکشاف مهارت ها، ضمن اظهار خرسندی از فرصت های خوب سرمایه گذاری در افغانستان، علاقمندی اش را برای سرمایه گذاری در عرصه معادن، ابراز کرد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده