بازار: توزیع پنل‌های تولید کننده برق سولری به ولایت‌های مرزی

وزارت احیاء وانکشاف دهات برنامه توزیع پنل‌های تولید کننده برق سولری به چهار صد و هفتاد هزار فامیل در ولایت‌های سرحدی کشور عملی می سازد.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که در حال حاضر کار سروی این پروژه جریان دارد و در سال نُود هشت کار عملی توزیع آن را آغاز خواهند کرد.

دراین برنامه گرداننده زرمینه محمدی با رفیق جنبش، معاون سخنگوی وزارت احیا وانکشاف دهات بحث کرده است.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده