بازار: کالاهای وارداتی افغانستان

سال گذشته هم مواد خوراکی، نفت و ماشین آلات، آهن آلات و پوشاک به ترتیب در صدر کالاهای وارداتی کشور قرارگرفته اند.

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که با افزایش تولید این کالاها در داخل کشور، افزون بر کاهش کسر بیلانس بازرگانی، رشد اقتصادی و اشتغال زایی در کشور به گونه چشمگیری بهبود خواهد یافت.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با سخی‌احمد پیمان، رییس صاحبان صنایع افغانستان بحث کرده است.

منبع: بی بی سی فارسی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده