بازار: کاهش ارزش افغانی در برابر دالر دربازارهای کشور

ارزش یک دالر آمریکایی در بازارهای کابل به بیش از هفتاد و هشت افغانی و در بازار های هرات و بلخ به نزدیک به هفتاد و نه افغانی رسیده است. 

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گویند که با ادامه اوضاع کنونی سیاسی و امنیتی در کشور انتظار می رود در روزها و ماه های اینده ارزش افغانی در برابر دالر بیشتر کاهش یابد.

دراین برنامه گرداننده شگوفه دانش با هاشم روضه‌یی، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده بحث کرده است.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده