بازگشت مهاجرین؛ واقعیت درست یا خیال خام؟

چهارشنبه 27 جدی/ رییس‌جمهور غنی، تکمیل افغانستان را وابسته به برگشت مهاجرین خواند. وی که در «کنفرانس ملی مشورتی زنان، جوانان و جامعه مدنی درباره صلح» صحبت می‌کرد، گفت تا زمانی که چهار میلیون افغان مهاجر در بیرون از کشور باشند، افغانستان تکمیل نیست. وی همچنین گفت که برای بازگشت مهاجرین آمادگی‌های لازم گرفته خواهد شد. گرچند این سخن از بعد منطقی درست است، اما باید دید که این سخن در چه شرایطی بیان می‌شود و واقعیت‌های افغانستان چیستند. آقای غنی این سخنان را در حالی بیان کرده که کارنامه دولت وحدت ملی وی و داکتر عبدالله در زمینه بازگشت مهاجرین به وطن به شدت ضعیف بوده است و بیشتر مهاجران در همین دوران کشور را ترک کرده‌اند و هنوز هم از هر فرصتی برای ترک کشور استفاده می‌کنند. برای مثال همین اکنون مشکل مهاجران افغان مقیم پاکستان وجود دارد و دولت هیچ برنامه‌ای برای میزبانی از آن‌ها ندارد. معیاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجران افغان در پاکستان دسمبر میلادی گذشته پایان یافت و کابینه پاکستان هم تنها به تمدید اسناد مهاجران افغان تا پایان ماه جنوری رای داده است.

درحالی که هر روز بر موج مهاجرت‌ها افزوده می‌شود و دولت هیچ برنامه‌ای برای آوردن بهبود در اوضاع کشور ندارد، سخن از بازگشت چهار میلیون افغان به کشور طنز تلخی را می‌ماند. باید پرسیده شود که دولت برای همان چند میلیون افغان که در داخل کشور با خطرات امنیتی متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و از هیچ گونه امکانات هم رفاهی برخوردار نیستند، چه کاری انجام داده است که حال آرزوی بازگشت مهاجرین بیرون از کشور هم می‌کند.

 اگر همین چند میلیون مهاجری که در پاکستان زندگی می‌کنند، به کشور برگردند، احتمالا کشور با بحران بزرگی مواجه خواه شد، و دولت هم هیچ گونه امکانات دست داشته‌ای برای کمک به آن‌ها نخواهد داشت. گذشته از آن مگر تاکنون دولت در زمینه مهار و کمک به مهاجران داخلی چه کرده است که بخواهد برای مهاجران از خارج آمده انجام دهد؟!

دولت اگر می‌تواند تمام هم و غم خود را باید خرج آن کند که بر کاروان کسانی که کشور را ترک می‌کنند، افزوده نشود؛ آن هم بیشتر کسانی که دارای تحصیلات هستند و متاسفانه بیشتر مهاجرت‌ها از بین آن‌ها صورت می‌گیرد و آینده کشور به آن‌ها بسیار نیازمند است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده