بازی باسرنوشت مردم!

فرمان تقنینی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون و نظام انتخاباتی بعد ازاین که در مجلس نمایندگان رد شد، از سوی مجلس سنا مورد تائید قرار گرفت. مطابق قوانین نافذه کشور در صورتی که هردو اتاق پارلمان افغانستان روی مساله‌ای توافق نظر نداشته ورای متفاوت بدهند، کمیته مختلطی از هردو اتاق تشکیل می شود تا به موارد اختلاف نظر هردو اتاق رسیدگی نماید. فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی نیز چنین سرنوشتی یافت. بعد از رد مجلس نمایندگان و تایید سنا، کمیته مشترک تشکیل اما کمیته مشترک هردو اتاق نیز نتوانست در مورد این فرمان تقنینی به توافق برسد و بنابراین انتخابات، نظام انتخاباتی و سرنوشت آینده مردم در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

پیامد روشن چنین تصمیمی ‌این است که انتخابات برگزار نشود و یا اگر انتخابات برگزار شود براساس مقررات و قانونی برگزار شود که انتخابات گذشته برگزار گردید درصورت که انتخابات براساس قانون قبلی برگزار گردد تضمینی وجود ندارد که این انتخابات شفاف، بدون تقلب و سالم برگزار گردد. از سویی هم توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی تاکید بر اصلاح نظام انتخاباتی، قانون انتخابات و ساختار نهادهای برگزارکننده انتخابات دارد. اگر اصلاحی در نظام انتخاباتی به وجود نیاید یکی از مواد مهم توافقنامه سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بلاتکلیف باقی مانده و از سویی هم به انتظارات مردم مبنی بر اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات پاسخ داده نخواهد شد.

مساله دیگری که نباید از دید قوه مقننه کشور پنهان بماند این است که بدون برگزاری انتخابات، قوای سه گانه کشور و به‌ویژه ادامه کار قوه مقننه غیرقانونی خواهد بود و در مجموع تمام دولت و قوای سه گانه آن مشروعیت خود را از دست خواهند داد. زیرا حکومت وحدت ملی مطابق توافقنامه سیاسی باید بعد از دو سال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نماید تا زمینه برگزاری جرگه بزرگ قانون اساسی فراهم گردد و تعدیل در قانون اساسی به وجود بیاید. بدون اصلاح نظام و قانون انتخابات و همچنین اصلاح نهادهای انتخاباتی امکان برگزاری انتخابات سالم وجود ندارد. در صورت برگزار نشدن انتخابات نهادهای دولت جمهوری اسلامی ‌افغانستان مشروعیت لازم را نخواهد داشت و این برای آینده افغانستان خطرناک است. بنابراین اکنون که کمیته مختلط هردو اتاق در مورد فرمان تقنینی رئیس‌جمهور به نتیجه لازم نرسیده خوب است که مجلس نمایندگان بار دیگر با مرور دوباره، آن را تصویب و جامعه را از بی‌سرنوشتی و ابهام رهایی بخشد. اگرچه اکنون زمان رخصتی مجلس نمایندگان فرا رسیده است اما ضرورت واهمیت این قانون به اندازه‌ای است که بهتر است مجلس نمایندگان از تعطیلی صرف نظر کرده و جلسات فوق‌العاده برگزار کند تا به وضعیت مبهم قانون انتخابات پایان بخشیده و زمینه و بستر برگزار انتخابات را فراهم کند. در گذشته مجلس نمایندگان بارها در مواردی چنین تصمیمی ‌گرفته است و از رخصتی‌ها چشم‌پوشی نموده این بار هم به خاطر سرنوشت مردم و ابهاماتی که آینده کشور را تهدید می‌کند، خوب است یک بار دیگر نمایندگان مردم احساس مسئولیت نموده از رخصتی‌ها صرف نظر کرده و به وضعیت مبهم فرمان تقنینی رئیس‌جمهور نقطه پایان بگذارد. باید بدانیم که بی توجهی و عدم احساس مسئولیت در قبال مسائل حساس و مهم ملی بازی خطرناک با سرنوشت مردم است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده