باشنده‌گان بلخ با رفتن در دشت‌ها روزهای بهاری شانرا می‌گذرانند

بیشتری باشنده‌گان مزارشریف روزهای جمعه با خانواده‌ها و دوستان‌شان به دشت شادیان و تپه‌های مارمول می‌روند و روزهای بهاری‌شانرا با خوشی می‌گذرانند. 

دشت شادیان در جنوب مزارشریف‌ موقعیت دارد و مکان روییش و زایش گل‌ها و سبزه‌ها در فصل بهار است.

خانواده‌هایی که در روزهای رخصتی به این دشت می‌آیند با پختن غذاهای محلی، بازی‌های هم‌چون فتبال، والیبال، ریسمان‌بازی، بالا شدن به تپه‌ها و شنیدن موسیقی از رخصتی‌های‌شان استفاده می‌کنند. 

شماری از کسانی که با خانواده‌های شان به دشت شادیان آمده‌اند، می‌گویند با حضور در دامنه‌های دشت شادیان، می‌خواهند که زیبایی‌های طبیعت را از نزدیک در دفتر خاطرات‌شان ثبت کنند.

رخسار، دانشجوی پزشکی دانشگاه بلخ است. با اعضای خانواده‌اش در یکی از تپه‌های دشت شادیان، عکس‌های یادگاری می‌گیرند.

رخسار می‌گوید: «در کُل هفته ما نمی‌توانیم یکجا باشیم، یک‌روز را می‌خواهیم که با یکدیگر سپری کنیم و از طبیعت لذت ببریم.»

رسالت، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف که در میان گل‌های سرخ لاله عکس سلفی می‌گرفت، گفت: «هر انسان به تفریح نیاز دارد، به راحت کردن اعصاب خود نیاز دارد از این خاطر خوب است که انسان به تفریح برود و استفاده کند.»

در فصل‌بهار، هر هفته روزهای جمعه شماری از خانواده‌ها به اینجا می‌آیند

آنان با پختن غذاهای محلی به ویژه کباب و نیز سرگرمی‌های چون فتبال، والیبال، بالا شدن به تپه‌های بلند و شنیدن موسیقی در کنار هم روزهای رخصتی‌شانرا می‌گذرانند.

عزیز، باشنده‌ی مزار در حالی که سیخ‌های کباب را بالای آتش بریان می‌کرد به طلوع‌نیوز گفت: «به دشت آمدیم با فامیل‌ها که یک چکر باشد. خدا کند که یک صلح سراسری در کشور ما برقرار شود.»

مهر انگیز دانش‌آموز صنف پنج مکتب‌است که با خانواده‌اش برای تفریح به اینجا آمده‌اند.

او از رویش گل‌های لاله در دامنه‌های کوه‌ها شادیان خرسند‌است و می‌گوید که از هوای اینجا لذت می‌برد

مهر انگیز می‌گوید که: «به خاطر تفریح آمدیم به خاطر دیدن گل لاله آمدیم برای ساعت‌تیری آمدیم.»

تورپکی مرادی آموزگار و از مدافعان حقوق زن در بلخ‌است. با خانواده‌اش به دشت شادیان آمده‌است. او تفریح و سرگرمی را برای خانواده‌ها یک ضرورت می‌داند و می‌گوید که: «تفریح برای روحیه همه تاثیر مثبت دارد. از رخصتی استفاده کرده اینجا آمدیم تا از همین طبیعت زیبا لذت ببریم.»

این خانواده‌ها آروز دارند که صلح پایدار در کشور برقرار شود تا تمامی شهروندان کشور بدون ترس و نگرانی امنیتی از زیبایی‌های طبیعی این سرزمین بهره ببرند.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده