بانک جهانی: رشد اقتصادی افغانستان رو به كاهش است

بانک جهانی با ترسیم یک وضعیت بد از اقتصاد افغانستان در سال 2013، رشد اقتصادی افغانستان را در این سال 3.1 درصد اعلام کرد که نسبت به سال 2012 کاهش قابل ملاحظه‏‌ای داشته است. در گزارش این بانک که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، آمده است که رشد اقتصادی افغانستان از 14.4 درصد در سال 2012، به 3.1 درصد درسال 2013 کاهش یافته است. این بانک افزوده است که خروج نیروهای بین‏‌المللی از افغانستان بر اقتصاد این کشور تاثیر(منفی) خواهد گذاشت. در گزارش این نهاد اقتصادی آمده است:«رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان برای سال 2014، 3.5 درصد پیش‏‌بینی شده است (که نسبت به 3.1 درصد سال 2013 کمی رشد خواهد داشت) که به تدریج با بهتر شدن امنیت و استخراج معادن به پنج درصد خواهد رسید.» به باور صاحب‏‌نظران این بانک، انتقال قدرت سیاسی و خروج نیروهای خارجی در سال 2014، می‏تواند خطراتی را در توسعه و رشد افغانستان در پی داشته باشد.

بانک جهانی تصریح کرده است که رشد اقتصادی در کشورهای جنوب آسیا در سال 2014 تا 5.7 درصد افزایش می‏یابد و به تدریج با ازدیاد عواید و واردات و سرمایه گذاری‏‌های منطقه‏‌ای تا سال 2016 به 6.7 درصد افزایش خواهد یافت. بر پایه یافته‏‌های این نهاد پولی بین‏‌المللی، رشد اقتصاد جهانی نیز از 2.4 درصد در سال 2013، به 3.2 درصد در سال 2014 افزایش می‏‌يابد که در نهایت سطح رشد اقتصادی به 3.4 درصد و 3.5 درصد در سال‏‌های 2015 و 2016 خواهد رسید که بازتاب‏‌دهنده رشد قوی‏تر در اقتصاد کشورهايی با درآمد بالا خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده