بانک جهانی: فقر در افغانستان نگران‏‌کننده است

وزارت اقتصاد به همکاری بانک جهانی، دومین گزارش رفاه عامه را در سطح ولایات به نشر رسانید که در این گزارش، بانک جهانی از عدم رشد توازن و نبود استراتژی برای کاهش فقر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.روبرت سام، رئیس بانک جهانی در کابل ابراز نگرانی کرد که فقر همچنان به عنوان چالش بزرگ در افغانستان باقی است.

وی گفت که رشد نامتوازن در ولایات افغانستان، مانع اصلی کاهش فقر در این کشور شده و این چالش، ثبات مالی و اقتصادی افغانستان را مشکل مواجه کرده است.

رئیس بانک جهانی در کابل از حکومت افغانستان خواست که برای کاهش فقر، باید روی زراعت افغانستان سرمایه‏‌گذاری کند تا از این طریق، برای مردم افغانستان اشتغال‏‌زایی شود.

آقای سام تعهد کرد که بانک جهانی برای ایجاد اشتغال‏زایی، ادامه کمک‏‌های مالی و حکومت‏‌داری خوب همکاری کرده و به کمک‏‌هایش ادامه خواهد داد.

در همین حال عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد می‏گوید که به دلیل رشد نامتوازن در ولایات افغانستان، فقر از سال ۲۰۰۷ بدین سو کاهش نداشته است.

آقای مراد خاطرنشان کرد که روند انکشاف در بعضی ولایات بیش از حد زیاد بوده و در برخی ولایات دیگر، اصلا انکشاف صورت نگرفته است.

آقای مراد تاکید کرد که فقر از سال ۲۰۰۷ تا سال‏‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ کاهش نداشته است. وی گفت دلیل عمده این چالش‌ها، رشد نامتوازن اقتصادی در ولایات بوده است.

پیش از این نیز رئیس‏‌جمهور ابراز نگرانی کرده بود که ۳۶ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‏‏کنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده