باید از مصرف بودجه حساب‌دهى صورت گیرد

ائتلاف نظارت از بودجۀ انکشافى می‌گوید که شش وزارت و اداره محیط زیست، درسال گذشته مالى به شکل اوسط ۶٩درصد بودجه انکشافى شان را مصرف نکرده‏اند. ائتلاف یادشده، دو سال قبل ایجاد گردیده و نهاد هاى جامعه مدنى عضویت آن را دارند.

محمد رحیم جامى، فعال جامعه مدنى و عضو این ائتلاف، هفته‏‌ی گذشته در نشستى تحت نام «شنیدن فعالیت‌‏هاى وزارت‏‌هاى تخصصی» گفت که این ائتلاف امسال براى اولین بار به طور نمونه‏‌ای بودجه وزارت‏‌هاى معارف، فوایدعامه، تحصیلات عالى، صحت عامه، احیا و انکشاف دهات و داخله و اداره حفاظت از محیط زیست را مورد بررسى قرار داده است.

به گفته او در مجموع بودجه این ارگان‏ها در سال مالى ١٣٩٣، مبلغ ٢٩٧۵،۴ میلیون دالر امریکایى بود که ٩٢٣،۵ میلیون دالر یا ٣١ درصد آن را مصرف کرده است.

موصوف به آلودگى محیط زیست و مشکلات موجود اشاره نموده گفت که اداره محیط زیست در این سال، یک درصد بودجه خود را و با در نظرداشت مشکلات امنیتى که درکشور وجود داشت، وزارت امور داخله ۴ درصد بودجه خود را مصرف نموده است.

اما موصوف درمورد سایر وزارت‏‌ها که چه مقدار بودجه را مصرف کرده‏‌اند، جزییات نداد.

او گفت که تاخیر در نهایى شدن بودجه، عدم متوازن بودن بودجه و نبود برنامه‏‌هاى تطبیقى سبب شده است که ۶٩درصد بودجه انکشافى به مصرف نرسد. موصوف افزود که هدف از این نظارت، ایجاد سیستم شفافیت، بهبود در مصرف بودجه در جاى درست و بهبود کیفیت در پروژه‏‌ها مى‏‌باشد.

وى علاوه کرد که این ائتلاف از بودجه سال مالى ١٣٩۴ تمام ارگان‏‌های دولتى در مرکز و ولایات، به شکل اساسى نظارت مى‏‌نماید.

رازمحمد پاینده، رئیس مالى و ادارى وزارت معارف که در این نشست شرکت داشت، گفت که بودجه انکشافى وزارت معارف درسال ١٣٩٣، به بیش از ٢٧۴ میلیون دالر امریکایى مى‏رسید که از آن جمله ١٢۵ میلیون دالر را مصرف نموده است.

وى گفت که وزارت معارف درکنار دستاوردهایى که داشته، مشکلاتى چون ناوقت رسیدن بودجه، کم بودن قواى بشرى، ناامنى‏‌ها در برخى نقاط کشور و سردى هوا که سبب توقف کار پروژه‏‌ها می‌شود نیز داشته که سبب مصرف کم بودجه گردیده است.

موصوف درمورد پروژه هایى که تطبیق نشده جزییات نداد؛ اما افزود که در سال گذشته تعداد مجموعى شاگردان، از ٩ میلیون تن به بیش از ١٢ میلیون تن رسیده، ٣۴ میلیون جلد کتب درسى چاپ و توزیع شده، ٣٠ هزار کورس سواد آموزى راه‏‌اندازى گردیده و ده ها تعمیر براى مکاتب ساخته شده است.

احمد وحید شکیب، رئیس تشکیلات ریاست‏‌جمهورى هم در این نشست گفت که در ١٣ سال گذشته از تخصیص منابع مالى به طور درست نظارت نشده و در تخصیص بودجه‏‌ی انکشافى از مساوات کار گرفته نشده است. همچنان موصوف سیستم گزارش‏دهى از بودجه را در ١٣ سال گذشته ضعیف خواند.

مسعوده کروخى، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان گفت که بودجه تخصیص داده شد، اما نهادهاى مختلف نمى‏‌توانستند که بودجه را مصرف کنند.

به گفته او هنوز هم مشکلات زیاد دربخش صحت و سایر بخش‏‌ها وجود دارد. موصوف افزود که در مصرف بودجه، شفافیت وجود نداشت و باید از مصرف بودجه حسابدهى صورت گیرد.

نیک‏‌محمد محبى، آمر بخش زیربناها و ذخایر طبیعى وزارت مالیه هم گفت که وزارت مالیه تصمیم گرفته که پس از این، در هر ربع گزارش مصارف بودجه‏‌ی انکشافى و تطبیق پروژه‏‌هاى هر نهاد را تهیه و در اختیار شوراى ملى و نهادهاى جامعه مدنى قرار دهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده