بايد از مصرف بودجه حساب‌دهى صورت گيرد

ائتلاف نظارت از بودجۀ انکشافى می‌گوید که شش وزارت و اداره محيط زيست، درسال گذشته مالى به شکل اوسط ٦٩درصد بودجه انکشافى شان را مصرف نکرده‏اند. ائتلاف يادشده، دو سال قبل ايجاد گرديده و نهاد هاى جامعه مدنى عضويت آن را دارند.

محمد رحيم جامى، فعال جامعه مدنى و عضو اين ائتلاف، هفته‏‌ی گذشته در نشستى تحت نام «شنیدن فعاليت‌‏هاى وزارت‏‌هاى تخصصی» گفت که اين ائتلاف امسال براى اولين بار به طور نمونه‏‌ای بودجه وزارت‏‌هاى معارف، فوايدعامه، تحصيلات عالى، صحت عامه، احيا و انکشاف دهات و داخله و اداره حفاظت از محيط زيست را مورد بررسى قرار داده است.

به گفته او در مجموع بودجه اين ارگان‏ها در سال مالى ١٣٩٣، مبلغ ٢٩٧٥،٤ ميليون دالر امريکايى بود که ٩٢٣،٥ ميليون دالر يا ٣١ درصد آن را مصرف کرده است.

موصوف به آلودگى محيط زيست و مشکلات موجود اشاره نموده گفت که اداره محيط زيست در اين سال، يک درصد بودجه خود را و با در نظرداشت مشکلات امنيتى که درکشور وجود داشت، وزارت امور داخله ٤ درصد بودجه خود را مصرف نموده است.

اما موصوف درمورد ساير وزارت‏‌ها که چه مقدار بودجه را مصرف کرده‏‌اند، جزييات نداد.

او گفت که تاخير در نهايى شدن بودجه، عدم متوازن بودن بودجه و نبود برنامه‏‌هاى تطبيقى سبب شده است که ٦٩درصد بودجه انکشافى به مصرف نرسد. موصوف افزود که هدف از اين نظارت، ايجاد سيستم شفافيت، بهبود در مصرف بودجه در جاى درست و بهبود کيفيت در پروژه‏‌ها مى‏‌باشد.

وى علاوه کرد که اين ائتلاف از بودجه سال مالى ١٣٩٤ تمام ارگان‏‌های دولتى در مرکز و ولايات، به شکل اساسى نظارت مى‏‌نمايد.

رازمحمد پاينده، رئيس مالى و ادارى وزارت معارف که در این نشست شرکت داشت، گفت که بودجه انکشافى وزارت معارف درسال ١٣٩٣، به بيش از ٢٧٤ ميليون دالر امريکايى مى‏رسيد که از آن جمله ١٢٥ ميليون دالر را مصرف نموده است.

وى گفت که وزارت معارف درکنار دستاوردهايى که داشته، مشکلاتى چون ناوقت رسيدن بودجه، کم بودن قواى بشرى، ناامنى‏‌ها در برخى نقاط کشور و سردى هوا که سبب توقف کار پروژه‏‌ها می‌شود نيز داشته که سبب مصرف کم بودجه گرديده است.

موصوف درمورد پروژه هايى که تطبيق نشده جزييات نداد؛ اما افزود که در سال گذشته تعداد مجموعى شاگردان، از ٩ ميليون تن به بيش از ١٢ ميليون تن رسيده، ٣٤ ميليون جلد کتب درسى چاپ و توزيع شده، ٣٠ هزار کورس سواد آموزى راه‏‌اندازى گرديده و ده ها تعمير براى مکاتب ساخته شده است.

احمد وحيد شکيب، رئيس تشکيلات رياست‏‌جمهورى هم در این نشست گفت که در ١٣ سال گذشته از تخصيص منابع مالى به طور درست نظارت نشده و در تخصيص بودجه‏‌ی انکشافى از مساوات کار گرفته نشده است. همچنان موصوف سيستم گزارش‏دهى از بودجه را در ١٣ سال گذشته ضعيف خواند.

مسعوده کروخى، نماينده مردم هرات در مجلس نمایندگان گفت که بودجه تخصيص داده شد، اما نهادهاى مختلف نمى‏‌توانستند که بودجه را مصرف کنند.

به گفته او هنوز هم مشکلات زياد دربخش صحت و ساير بخش‏‌ها وجود دارد. موصوف افزود که در مصرف بودجه، شفافيت وجود نداشت و بايد از مصرف بودجه حسابدهى صورت گيرد.

نيک‏‌محمد محبى، آمر بخش زيربناها و ذخاير طبيعى وزارت ماليه هم گفت که وزارت ماليه تصميم گرفته که پس از اين، در هر ربع گزارش مصارف بودجه‏‌ی انکشافى و تطبيق پروژه‏‌هاى هر نهاد را تهيه و در اختيار شوراى ملى و نهادهاى جامعه مدنى قرار دهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده