بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 دلو 1397

“دستاوردهای اجلاس مسکو”و” سیرابی هامون، فرصت نو برای تعامل میان ایران و افغانستان” عناوین روزنامه های امروز چاپ کایل است.

“دستاوردهای اجلاس مسکو” عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

اجلاس مسکو چند روزی توانست در صدر اخبار رسانه های ملی و بین المللی قرار گیرد. تنش های سیاسی را در داخل کشور نیز برانگیخت و جامعه چند صدایی و چند قطبی افغانی را به پارچه های دیگری نیز تقسیم بندی کرد. از این پیش جناح های سیاسی در یک قلمرو خاص با همدیگر رقابت داشتند. اما اجلاس مسکو و اولین نشست برخی از احزاب سیاسی و تکت های انتخاباتی با طالبان سبب شد که قطب بندی های دیگری شکل بگیرد.

نویسنده می افزاید :

برای دولت و مردم افغانستان، اگرچه به نمایش گذاشتن چهره صلح خواهانه برای گروهی که دستش تا مرفق در خون مردم افغانستان آغشته است، تلخ بود. ولی این دستاورد را داشت که سبب نوعی اجماع ملی در حمایت از دستاوردهای نظام و قانون اساسی و ارزش های حاصل شده از مبارزات مردم افغانستان گردید. اکنون نظام و نهادهای اساسی دولت به عنوان تکیه گاه اصلی مردم مطرح است و حمایت های همه جانبه مردم در سطح کشور از اردو و نظام، نشان داد که مردم هیچ تکیه گاهی مطمین تر از نهادهای قانونی و اساسی کشور نمی بینند.

” سیرابی هامون، فرصت نو برای تعامل میان ایران و افغانستان” عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

مقامات محلی ولایت نیمروز، به‌تازه‌گی از رسیدنِ آب رودخانۀ هیرمند به تالابِ هامون پس از سال‌ها خشک‌سالی و بی‌آبی خبر داده‌اند؛ خبری که نه‌تنها باعث خوشحالی مردم افغانستان به‌ویژه اهالی نیمروز شده، بلکه از آن بیشتر باعث خوشحالی اهالی استانِ سیستان‌وبلوچستانِ ایران شده است.
دریاچۀ هامون، دریاچۀ مرزی میان افغانستان و ایران است که بخش اعظمِ آبِ آن از رودخانۀ هیرمند تأمین می‌شود که در درازنای تاریخ، باعث شکل‌گیری حیات و رونقِ زنده‌گی روستایی و شهری در هر دو کشور شده است. چنان‌که رییس محیط زیست ولایت نیمروز می‌گوید که سی‌سال خشک‌سالی باعث شده بود اکوسیستمِ طبیعی در این ولایت به‌ویژه در اطراف تالاب هامون نابود شود.

ماندگار می افزاید:

هم‌اکنون، مردمانِ نیمروز و سیستان با عجله و شتاب در حالِ پاک‌کاری نهرهای زمین‌هایِ زراعتی‌شان و آماده شدن به کشاورزی‌اند و افزون بر آن کسانی نیز به دنبال ایجاد کانال‌های فرعی و ذخیره‌گاه‌های آبیِ جدیدی هستند تا در روزهای کم‌آبی، بی‌آب نمانند. همچنین مقاماتِ مسوول در افغانستان و ایران هرکدام برنامه‌هایی برای ساختِ بند و ذخیره‌گاه دارند که به علتِ ناهماهنگی با یکدیگر، فراتر از ظرفیت آبِ هیرمند صورت می‌گیرند.

منبع: پارس تودی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده