بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری در غزنی

یک نشست به منظور بررسی چالش‌های فراروی تجار و سرمایه‌گذاران غزنی هفته گذشته در کابل برگزار شد.عارف نوری؛ سخنگوی والی غزنی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: نشست یک روزه با هماهنگی وزارت تجارت و صنایع در کابل با حضور والی غزنی و سایر مقامات غزنی برگزار شد.

در این نشست،فرصت‎‌ها،چالش‌ها و ارایه راه‌حل  به منظور تقویت سرمایه‌گذاری بیشتر در غزنی دایر یافته است.

وی افزود: والی غزنی می‌خواهد که غزنی به یک پایگاه سرمایه‌گذاری در افغانستان تبدیل گردد و مشکلات تجار غزنی به صورت اساسی حل گردد.

والی غزنی در حالی می‌خواهد که غزنی را به یک پایگاه سرمایه‌گذاری تبدیل کند که همین اکنون غزنی امنیت خوب و شهرک صنعتی ندارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده