برنامه پنج ساله اداره توسعه جهانی امریکا برای افغانستان

اداره کمک‏‌های توسعه جهانی امریکا سه ابتکار توسعه‏‌ای را برای پنج سال آینده افغانستان معرفی کرد. در حالی که بیشتر نیروهای نظامی جهانی در حال آمادگی برای ترک افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ می‏باشند، اداره کمک‌‏های توسعه جهانی ایالات متحده امریکا که یک بازوی کمکی این کشور است، بر تعهد پایدارش جهت انکشاف اقتصادی افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی تاکید می‏کند.

در هفته‏‌ی گذشته اداره توسعه جهانی امریکا سخن از سه ابتکار توسعه‌‏ای تازه برای افغانستان به میان آورد که آن اداره می‏خواهد در پنج سال آینده بر روی آن تمرکز کند. برای سال مالی جاری امریکا، به عدم امضای قرارداد امنیتی از سوی رئیس‌‏جمهور کرزی که به نیروهای امریکایی اجازه می‏دهد بعد از سال ۲۰۱۴ در کشور حضور داشته باشند، کمک‏‌های توسعه‏‌ای اش به افغانستان را به نیم رسانده است.

پروژه‏ای که برای توسعه بازرگانی و عواید افغانستان است، می‏خواهد وابستگی کشور را به بازرگانی خارجی از طریق تقویت بازرگانی جهانی فراهم سازد. این کار را با آوردن اصلاحات در گمرک‌‏ها، موافقت‏نامه‏‌های بازرگانی منطقه‏‌ای، و تسهیل ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی انجام دهد. برای تقویت ظرفیت زراعتی کشور یک پروژه‏‌ی توسعه زراعت منطقه‏‌ای تلاش می‏کند تا حاصلات زراعتی کشور را افزایش دهد و افغانستان را فراتر از کشت برای معیشت جلو ببرد.

اداره توسعه جهانی امریکا پیش‌‏بینی می‏کند که با این برنامه ۴۰۰ هزار زارع را تحت پوشش قرار گرفته، ۱۰ هزار فرصت شغلی نو به وجود آمده و ۲۰ درصد محصولات گندم و سایر غله‌‏جات افزایش می‏یابد. در برنامه‏‌ی حمایت از دانشگاه و انکشاف نیروی کار، سه دانشگاه امریکایی با دانشگاه‏‌های افغانستان و موسسات بازرگانی، مشارکت می‏کنند تا هفت ساحه‏‌ی تحصیلی را در سطح لیسانس به وجود آورند که در انطباق درازمدت با شرایط افغانستان باشند.

دونالد سمپلر یک مقام اداره کمک‌‏های توسعه‏‌ای جهانی امریکا که با افغانستان و پاکستان کار می‏کند، گفت: « این اداره غیر از این سه ابتکار، برنامه‏‌های دیگری هم دارد، اما طور مشخص نمی‌‏تواند چیزی بگوید. این برنامه‌‏ها شامل گذار از تمرکز روی مسائل دوران جنگ به مرحله‌‏ی بعد از جنگ است

بهبود دسترسی به مراقبت‏‌های صحی برای مردم، کانون توجه دیگر برنامه‌‏های اداره کمک‏‌های توسعه‌‏ای جهانی امریکا بوده است. همه ابتکارهای نو ایالات متحده امریکا متمرکز به بازرگانی، زراعت، تحصیلات عالی و توسعه نیروی کار می‌‏باشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده