بسم الله الرحمن الرحیم متن موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختارحکومت وحدت ملی کابل 29 سنبله سال 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

متن موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختارحکومت وحدت ملی

کابل 29 سنبله سال 1393

افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد که با تطبیق نمودن یک برنامه‌‏ی همه‏‌جانبه اصلاحات در راستای توان‌مندسازی مردم افغانستان متعهد باشد و در نتیجه آن ارزش‌های قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد.

همکاری واقعی سیاسی میان رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی، تحت قیادت رئیس‏‌جمهور، باعث تحکیم وثبات در کشور می‌گردد. حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم‏‌گیری مشترک، آرمان‌های مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب‏‌پذیر برآورده می‌سازد.

به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت شامل طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی می‏باشد.

این موافقتنامه به تنهایی نمی‌تواند رابطه میان رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دوجانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم‏تر از همه، مسئولیت‏‌پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر می‏‌باشند.

 

الف ـ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی:

-1 بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 17 اسد مطابق 8 اگست 2014 ( «…تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد.» )

رئیس‌‏جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.

-2 رئیس‌‏جمهور بعد از انجام مراسم تحلیف با مشورت رئیس اجرایی، طی فرمانی کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌‏نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌دهد.

-3 به تأسی از حکم ماده ۱40 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 2 ماده ۱۱0 قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار کند.

-4 حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.

-5 حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در زودترین فرصت ممکن تکمیل کند.

-6 موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمه این موافقتنامه است، تطبیق می‌‏گردند.

 

ب ـ ُپست رئیس اجرایی

تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رئیس اجرایی بر اساس ماده‏ی پنجاهم قانون اساسی، ماده‏ی دوم اعلامیه مشترک و ضمیمه آن با فرمان رئیس‏جمهور ایجاد می‌گردد. رئیس اجرایی و معاونین در مراسم تحلیف رئیس‏جمهور معرفی می‌گردند.

رئیس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقه رئیس‏‌جمهور تعیین می‌گردد. رئیس اجرایی به رئیس‏‌جمهور پاسخگو می‏باشد.

تشریفات خاص برای رئیس اجرایی در فرمان رئیس‏‌جمهور در نظر گرفته می‌شود.

با در نظرداشت ماده‌های 60 ،۶4 ،71 و 77 قانون اساسی، رئیس‌‏جمهور طی فرمانی، صلاحیت‌های اجرایی مشخصی را به رئیس اجرایی تفویض می‌کند که موارد عمده این صلاحیت‌ها از قرار ذیل است.

-1 اشتراک رئیس اجرایی با رئیس‏‌جمهور در مجالس دو جانبه تصمیم‌‏گیری؛

-2 پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رئیس‌‏جمهور مشخص می‌گردد؛

-3 تطبیق برنامه‏ی اصلاحات حکومت وحدت ملی؛

-4 پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت؛

-5 اعمال صلاحیت‌‏های مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رئیس‌‏جمهور تعیین می‌گردد؛

-6 تامین رابطه کاری قوه اجرائی با قوای مقننه وقضائیه در چارچوب وظایف و صلاحیت‏‌های تعریف شده؛

-7 تطبیق، نظارت و حمایت از سیاست‏‌ها، برنامه‏‌ها و امور بودجه و مالی حکومت؛

-8 ارائه پیشنهادات و گزارش‌های لازم به رئیس‏‌جمهور؛

-9 به صفت رئیس دولت وحکومت ، رئیس‌‏جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه ، نظر به ثواب‏دید رئیس‏‌جمهور روی استراتیژی، پالیسی‏‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین در پهلوی سایر صلاحیت‏‌ها و وظایف آن دایر می‌گردد. کابینه متشکل از رئیس‏‌جمهور، معاونین رئیس‏‌جمهور، رئیس اجرایی، معاونین رئیس اجرایی، مشاور ارشد و وزرا می‌باشد. رئیس اجرایی مسئول مدیریت تطبیق پالیسی‏‌های حکومت است که در کابینه اتخاذ می‌گردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رئیس‏‌جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می‌دهد. به همین منظور، رئیس اجرایی جلسات نوبتی هفته‏‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رئیس اجرایی، معاونین رئیس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد؛

همچنین مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رئیس اجرایی دایر می‌گردند. بر مبنای این ماده موافقتنامه، رئیس‏‌جمهور، طی یک فرمان شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد؛

-10 ارائه مشورت و پیشنهاد به رئیس‏‌جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر امور مربوط به حکومت؛

-11 نمایندگی خاص از رئیس‏‌جمهور در سطح بین‏‌المللی حسب لزوم دید رئیس‏‌جمهور؛

-12 رئیس اجرایی عضو شورای امنیت ملی است؛

-13 رئیس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رئیس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند. وظایف، صلاحیت‏‌ها و مسئولیت‏‌های معاونین رئیس اجرایی با درنظرداشت وظایف و صلاحیت‌های رئیس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آن‏ها، به پیشنهاد رئیس اجرایی از سوی رئیس‏‌جمهور طی یک فرمان منظور می‌گردد.

 

ج ـ تعیینات مقامات عالی رتبه:

بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته‏‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌‏های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:

برابری در انتخاب کادرها میان رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل. در نتیجه این برابری و بر اساس فقره‌های ب (۱2) و (۱3) که در بالا ذکر گردیده، حضور هر دو طرف در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر گونه خواهد بود.

رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالی‌رتبه بر اساس شایستگی موافقت می‌کنند. این مکانیزم زمینه اشتراک کامل رئیس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای ُپست‏‌های مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم می‌کند.

رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی در مطابقت با روحیۀ اعلامیه مشترک و ضمیمه آن (ماده‏ی پنجم)، در انتخاب مقامات عالیرتبه خارج از مکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، از جمله پُست‏‌های کلیدی قضایی و ادارات محلی که بتواند به نمایندگی برابرگونه هر دو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می‌کنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی ـ اجتماعی کشور به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و هم‏چنان به اصلاحات سریع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.

زمینه‏‌سازی برای سهم گیری وسیع شخصیت‏‌ها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصت‏‌ها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم؛

دـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:

بر تأسی از اعلامیه‌‏ی مشترک مورخ 17 اسد 1393 (8 اگست 2004) و ضمیمه‏‌ی آن به هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رئیس‏‌جمهور در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته می‌شود.

مسوولیت‌ها، صلاحیت‌ها و امتیازات این مقام در فرمان مذکور تسجیل می‌گردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام منحیث متحد حکومت وحدت ملی عمل می‌کند.

 

هـ ـ اصلاحات در نظام انتخاباتی:

به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد.

رئیس‏‌جمهور با درنظرداشت ماده 7 چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند.

اعضای کمیسیون خاص با توافق رئیس‏‌جمهور و رئیس اجرایی تعیین می‌گردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رئیس اجرایی گزارش‏ده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‏گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت گیرد.

 

و ـ تطبیق:

-1 تفاوت دیدگاه و اختلاف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبین حل می‌گردد.

-2 طرفین از نقش جامعه بین‌المللی در تسهیل موافقتنامه‌های سیاسی و تخنیکی اظهار قدردانی نموده و از اطمینان‌‏شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال می‌کنند.

 

زـ اجرایی شدن

با احترام به تعهدات شامل موافقتنامه های تخنیکی و سیاسی مورخ 21 سرطان1393 (12جولای 2014 ) و اعلامیه مشترک مورخ 17 اسد 1393 (8 اگست 2014) طوریکه در این موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید می‌کنند؛ این موافقتنامه با امضای هر دو کاندیدا در حضور شاهدان داخلی و بین‌المللی، اجرایی خواهد شد.

 

جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمد زی

جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله

جلالتمآب جیمز ب کنینگهم – سفیر ایالات متحده امریکا

جلالتمآب یان کوبیش نماینده – سرمنشی ملل متحد خاص سرمنشی ملل متحد

0 پیام برای این مطلب ثبت شده