«بندر چابهار» از تحریم های امریکا علیه ایران مستثنی باقی می ماند

«الیس ویلز» دستیار معاون وزارت خارجه امریکا، از ادامه استثنا قراردادن بندر چابهار از تحریم های امریکا بر ایران خبر داده است.

صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت خانم ویلز روز گذشته در دیدار با صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان ضمن تاکید بر تعهد دراز مدت امریکا در عرصه های مختلف به افغانستان، گفتمان جامع داخلی مردم افغانستان به خاطر به نتیجه رسیدن گفتگو های صلح را بسیار مهم خوانده است.

وی افزود که در این دیدار خانم ویلز همچنین از ادامه استثنا قراردادن بندر چابهار از تحریم های امریکا بر ایران خبر داده و در عین حال دو طرف در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، همکاری های منطقه‌ای، امنیت و مبارزه با هراس افگنی نیز گفتگو کرده اند.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده