بهره‌‏برداری از پروژه‌‏ی ساختمانی در فراه

۹پروژه‏‌ی ساختمانی در شهرستان‏‌های پشت‌رود و بالابلوک ولایت فراه به بهره‏‌برداری رسید. انجینر عبدالروف، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فراه به خبرگزاری آوا گفت: «این پروژه‌ها از سوی مردم پیشنهاد و با هزینه‏‌ی چهار میلیون افغانی، در شهرستان‏‌های پشترود و بالابلوک توسط شوراهای انکشافی مردمی تطبیق شده است.

انجینیر عبدالرئوف همچنان گفت: «این پروژه‏‌ها شامل ساخت ۷۷ آبگردان در شهرستان‏ پشترود و ترمیم یک باب مسجد در شهرستان بالابلوک ولایت فراه می‏باشد. رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فراه همچنان افزود که از این پروژه‌‏ها حدود ۵۰ هزار تن از باشندگان این دو شهرستان بهره‏‌مند می‏شوند.

در همین حال محمد کریم خان، یک تن از سران قومی پشترود می‏گوید که قبلاً آب زیادی هنگام آبیاری زمین‏ه‌ای مردم ضایع می‏شد، اما اکنون از اسراف آب جلوگیری شده و دهاقین می‏توانند زمین‏‌های‏شان را به آسانی آبیاری نمایند.

گفته می‏شود که برنامه‏‌ی ثبات در ساحات کلیدی فراه در شهرستان‏‌های خاک سفید، پشترود و بالابلوک این ولایت فعالیت می‏کند که در این شهرستان‏‌ها ده‌ها پروژه‌‏ی ساختمانی را تحت کار دارند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده