بهره‌‏برداری از 258 ذخیره گاه‌آب کشاورزی در بلخ

پروژه‏‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت(NHLP) برای دومین سال متوالی برنامه‏‌ی ساخت ذخیره‏‌گاه‏‌های آب را در شمال افغانستان که حدود شش ماه قبل آغاز کرده بود، هفته‏‌ی گذشته مورد بهره‏‌برداری قرار داد.

این پروژه در سال جاری و در مرحله‏‌ی دوم برنامه‏‌ی خود ۲۵۸ ذخیره‏‌گاه آب را برای باغداران ولایات شمال ساخته است که از این جمله ۱۴۵ ذخیره‏‌گاه آب در ولایت سمنگان، 3 ذخیره‏‌گاه آب در ولایت بلخ، 3 ذخیره‏‌گاه آب در جوزجان، 2 ذخیره‏‌گاه آب در ولایت سرپل و ۲۱ ذخیره‏‌گاه آب برای باغداران ولایت فاریاب ساخته شده است.

احمدفهیم جباری هماهنگ کننده‏‌ی پروژه‏‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت(NHLP) در زون شمال هنگام بهره‏‌برداری یکی از این ذخیره‏‌گاه ها در ولایت بلخ می‏گوید که هر ذخیره‏‌گاه آب قادر به ذخیره کردن بیشتر از ۵۰۰ مترمکعب آب می‏‌باشد و در هر نوبت، توانایی آبیاری بیشتر از ۵ جریب از باغ‏‌های میوه را دارد.

به گفته‏‌ی آقای جباری، هزینه‏‌ی هر کدام از این ذخیره‏‌گاه‏‌ها مبلغ ۱۳۳۰۰ دالر امریکایی می‏شود که ۷۵% پول آن از سوی پروژه‏‌ی ملی باغداری و مالداری پرداخت گردیده و ۲۵ درصد باقی مانده‏‌ی آن از طریق استخدام کارگر و تهیه‏‌ی یک مقدار مواد که سهم باغداران می‏‌باشد، پرداخت می‏گردد.

فهیم جباری می گوید که این ذخیره‏‌گاه‏‌ها در مناطقی ساخته شده که در فصل زمستان و بهار آب به قدر کافی دارند اما در فصل تابستان که باغ‏‌ها به شدت نیاز به آب دارند، کشاورزان آب کافی ندارند.

آنها می‏توانند در فصل بهار و زمستان آب‏‌های سرگردان و سیلاب‏‌ها را مهار و این ذخیره‏‌گاه‏‌ها را پرنمایند تا در فصل بی‏‌آبی از آنها استفاده نمایند.

از سوی دیگر، شاه‏‌محمد یکی از باغداران منطقه‏‌ی پلاس‏‌پوش ولسوالی بلخ که زمین‏‌هایش در منطقه‏‌ی کم‏‌آب واقع شده است، ساخت این ذخیره‏‌گاه را برای بهبود باغ‌داریش، ارزنده دانسته و تاکید می‏‌نماید که ساخت ذخیره‏‌گاه‏‌های این چنینی یک کار بنیادی است که از سوی وزارت زراعت برای باغداران ساخته می‏شود و به ما کمک می‏کند که سطح باغداری خود را بلند برده و بر تولید میوه‏‌ی خود بی‌افزاییم.

عبدالمحمد باشنده‏‌ی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب نیز می‏گوید: «به خاطر نبود آب زراعتی در فصل تابستان، همه ساله شماری از درختان وی خشک می‏شد؛ اما حالا که این ذخیره‏‌گاه آب برایش ساخته شده، وی می‏تواند آب‏‌های باران و آب‏‌های نوبتی را در فصل خزان و زمستان ذخیره کرده و در موقع ضرورت از آن استفاده کند

پروژه‏‌ی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت (NHLP) که از سوی صندوق بازسازی افغانستان(ARTF) حمایت مالی می‏گردد؛ در مرحله‏‌ی اول در سال گذشته نیز کار نزدیک به یکصد ذخیره‏‌گاه آب را در زون شمال تکمیل کرده بود.

ساخت ذخیره‏‌گاه‏‌های آب مورد استقبال شدید باغداران در زون شمال قرار گرفته و در حال حاضر نیز صدها باغدار تقاضای ساخت ذخیره‏‌گاه‏‌های آب را در سال آینده‏‌ی میلادی از پروژه‏‌ی ملی باغداری و مالداری کرده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده