بيم‌ها و اميدهاي۲۰۱۴

چند روزی است که از شروع سال ۲۰۱۴ می‏گذرد. همانند سال‏‌هایی که گذشت، افغانستان با چالش‏‌هایی روبرو است اما پیش‏‌بینی‏‌های جدید نشان می‏دهند که در این سال با چالش‏‌های بیشتری روبرو خواهد شد. با تبلیغات منفی که رسانه‏‌های غربی و بعضی از رسانه‏‌های داخلی از افغانستان بعد از ۲۰۱۴ کرده اند، روحیه بی‏باوری بین مردم افغانستان بیشتر شده و سرمایه‏‌گذاری‏‌ها، صادرات و واردات در افغانستان به شکل نسبی کاهش یافته است، ولی بازهم مشکلاتی همانند فساد اداری ریشه کن نشده است. بر اساس گزارش سازمان بین‏‌المللی شفافیت هنوز هم افغانستان مقام اول را در فساد اداری بین کشورهای جهان دارد. بیکاری در کشور اوج گرفته وناامنی‏‌ها در نقاطی از کشور زیاد شده است، حتا در نزدیکی پایتخت، هنوز بعضی از مناطق کشور با کمبود مکاتب و تعلیم و تربیه معیاری مواجه هستند، خشونت علیه زنان افزایش نسبی داشته و وضعیت صحی در بعضی از نقاط کشور بهبود نیافته است چنانچه هنوز افغانستان جزو سه کشوری است که حتا نتوانسته است مرض پولیو را از بین ببرد. در این مقاله روی چالش‏‌ها و فرصت‏‌های پیش روی افغانستان خواهم پرداخت.

سرمایه‏‌گذاری‏‌ها، صادرات و واردات: از زمانی که موضوع انتقال مسئولیت‏‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی مطرح شده است، جرقه‏‌های کاهش سرمایه‏‌گذاری و صادرات و واردات درافغانستان دیده شد. اما دولت‌مردان افغانستان برای جلب سرمایه‏‌گذاری‏‌های خارجی و داخلی اقدام‏‌هایی را روی دست گرفته اند. چنانچه وزیر مالیه چندی قبل برای جلب سرمایه‏‌گذاری‏‌های خارجی در کنفرانس «با افغانستان تجارت و کسب و کار کنید» در هند اشتراک کرد، در این کنفرانس، سرمایه‏‌گذاران هندی و کشورهای اشتراک‏‌کننده، علاقمندی خود را به سرمایه‏‌گذاری در افغانستان نشان دادند. اما لازمه این سرمایه‏‌گذاری‏‌ها امنیت داخلی کشور است. وجود امنیت، مهمترین موضوع سرمایه‏‌گذاری برای سرمایه‏‌گذاران خارجی و داخلی است: چیزی که از ده سال به این سو، ناتو و نیروهای خارجی برای تامین آن به کشور ما آمدند، در طول این ده سال امنیت در بخش‏‌هایی از افغانستان بهبود یافته است اما نه آن طوری که پیش‏‌بینی می‏شد، هنوز هم بخش‏‌هایی از کشور حتا در نزدیکی پایتخت، ناامنی‏‌ها وجود دارد.

سرمایه‏‌گذاری‏‌ها، صادارات و واردات در افزایش عواید سراسری کشور نقش اساسی دارد و از این طریق عواید داخلی کشور بیشتر می‏شود، حکومت افغانستان باید این اعتماد را برای سرمایه‏‌گذاران ملی و بین‏‌المللی ایجاد کند، تا آن‏ها هیچگونه ترسی از سرمایه‏‌گذاری در کشور نداشته باشند، تقویت نیروهای نظامی و استحکام مرزهای افغانستان می‏تواند دراین امر کمک کند. این امر خود به خود راه شکوفایی افغانستان را در عرصه‏‌ی اقتصاد باز خواهد کرد.

پیشرفت‏‌های اقتصادی: با بررسی پیشرفت‏‌های اقتصادی در افغانستان از ده سال گذشته تا حال، ما به نتایج خوبی می‏رسیم، بخش‏‌های زراعت و مالداری انکشاف یافته اند و صادرات تولیدات زراعتی افغانستان افزایش یافته است، تجارت و صنایع در کشور تقویت شده و شهرک‏‌های صنعتی در ولایت‏‌های گوناگون کشور توسعه یافته اند، سرمایه‏‌گذاری‏‌های خارجی و داخلی در حال رشد است، اما بی باوری، از سال ۲۰۱۴ تاثیر خود را در کاهش آن گذاشته است، بخش معارف رشد کرده و بسیاری از مناطق کشور به تعلیم و تربیه دسترسی دارند، چنانچه در حدود بیشتر از ۹ میلیون کودک به تعلیم و تربیه دسترسی دارند، اما هنوز هم بخش‏‌های ناامن کشور با کبود تعلیم وتربیه مواجه هستند.

در کل ایجاد فضای سرمایه‏‌گذاری مناسب، افزایش فرصت‏‌های کاری برای مردم افغانستان، انکشاف کارخانه‏‌ها و صنایع تولیدی کشور می‏تواند از یک طرف بیکاری درکشور را کاهش داده و از سویی باعث افزایش عواید شود. سال ۲۰۱۴ و سال‏‌های بعد از آن سال‏‌های رشد وتوسعه کشور است؛ بخش‏‌های امنیت ومعارف توسعه خواهد یافت و موضوع ناامنی‏‌ها در کشور حل خواهد شد؛ فرصت‏‌های زیادی برای مردم افغانستان مهیا خواهد شد که مردم افغانستان می‏توانند برای انکشاف و خودکفایی کشور استفاده کنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده