بيکاري در جهان گسترش مي‌يابد

تازه‌ترين آمار سازمان جهانی کار پيش‌بيني کرده است که 7 ميليون نفر در سال 2013 به ‌شمار بيکاران کنوني افزوده خواهد شد.

گزارش جديد سازمان بين‌المللي کار (ILO) حاکي از آن است که درحالي که ميليون‌ها نفر در سراسر دنيا در معرض خطر بيکاري هستند، بحران يورو به نابودي مشاغل در ديگر قاره‌ها انجاميده و به يک ماشين نابودکننده‌ی شغل در دنيا تبديل شده است.

طبق برآورد‌هاي سازمان جهاني کار (ILO) بحران بدهي‌ها در سال 2013،بالغ بر 7 ميليون جايگاه شغلي را نابود خواهد کرد و به اين ترتيب شمار بيکاران در دنيا به مرز 207 ميليون نفر خواهد رسيد.از زمان بروز بحران مالي در دنيا تا‌کنون 30 ميليون جايگاه شغلي از دست رفته است، در حالي که ثبات و امنيت شغلي براي شاغلان به همان نسبت کاهش يافته است.

گزارش سازمان جهانی کار مي‌افزايد: درصد فقر در جهان رو به افزايش بوده و برآوردها نشان مي‌دهند که نزديک به 900 ميليون زن و مرد در دنيا در فقر به سر مي‌برند و با درآمد روزانه کمتر از 5.1 دالر در روز نمي‌توانند زندگي خود و خانواده‌هاي‌شان را بالاي خط فقر نگه دارند.

گاي رايدر، دبير کل سازمان جهانی کار (ILO) معتقد است که اين فاجعه تنها در صورتي قابل پيشگيري است که دنياي سياست به صورت آگاهانه اقدام‌هایی را در جهت مقابله با آن انجام دهد.

بر اساس آمار سازمان جهانی کار، حدود يک سوم بيکاران، جوانان زير 25 سال هستند و اين واقعيت تنها مربوط به کشور‌هاي جهان سوم نيست، بلکه در کشور‌هاي اروپايي هم اين مشکل وجود دارد. چرا که وقتي جوانان بين 16 تا 25 سال هيچ شغلي پيدا نمي‌کنند، اثرات فاجعه‌باري به دنبال دارد و ناآرامي‌هاي اجتماعي، گسترش خشونت، انزواي اجتماعي، اعتياد و اعمال خلافکارانه از جمله نتايج اين معضل به شمار مي‌رود.

تازه‌ترين آمار سازمان جهانی کار (ILO) براساس دورنماي صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني کرده است که 7 ميليون نفر در سال 2013 ميلادي به‌شمار کنوني بيکاران افزوده شود و بحران يورو در ابعاد وسيعي، به نابودي شغل در ديگر قاره‌ها منجر شده و کشورهاي آسياي شرقي و آمريکاي لاتين را هم تحت تاثير قرار بدهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده