بی‌توجهی به نگرانی‌های روزافزون انتخابات!

  • عبدالشکور اخلاقی

انتخابات یکی از بنیادهای اساسی نظام دموکراتیک و مهم‌ترین پروسه ملی دانسته می‌شود. اما با وجود تجارب شیرین و تلخ، اینک پس از تاخیرها و کوتاهی‌های بسیار و ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، نگرانی‌ها در مورد اجرای این پروسه ملی، هرروز ابعاد پیچیده‌تر و جدی‌تری پیدا می‌کند. این نگرانی‌ها تا بدانجا اوج و شدت یافته است که برخی برگزار نشدن انتخابات آینده پارلمانی را احتمال می‌دهند. شماری دیگر از رای‌دهندگان واجد شرایط اظهار نگرانی می‌نمایند. برخی از هم‌اکنون شفافیت و حفاظت از آراء مردم را غیرممکن می‌دانند. با توجه به تجاربی که از انتخابات‌های گذشته –هرچند ناقص و همراه باکاستی‌ها- بدست آمده است، دور از انتظار نیست آنانی که تحقق انتخابات آزاد، سالم و شفاف را مغایر خواست‌ها و نیت‌های تمامیت‌خواهانه و خودکامانه خویش می‌دانند، از هیچ وسیله و بهانه‌ای برای مخدوش ساختن یا تعلیق و حتا تعطیلی آن فروگذار ننمایند.

یکی از زمینه‌های عمده این نگرانی عدم اعتماد به اعلام مواضع حکومت مبنی بر دخالت نکردن در امر انتخابات است. مقام‌های حکومتی بارها در نشست‌های مطبوعاتی و سخنرانی‌های خود تاکید ورزیده‌اند که حکومت هرگز در روند انتخابات دخالت نخواهد کرد. هرچند اعلام چنین تعهدی از سوی حکومت موجب خوش‌بینی برخی گردیده، اما پرواضح است که قضایای انتخابات روند پیچیده‌ای دارد. دست‌های گوناگونی درکارند تا در روند و نتیجه انتخابات اعمال نفوذ نموده و آن را به سمت خود جهت دهند. در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که دست حکومت برای نفوذ احتمالی بر روند و نتیجه انتخابات نسبت به دیگران برتری دارد. به طور مثال تحت فشار گذاشتن اعضای کمیسیون انتخابات از سوی رییس‌جمهور یکی از مهم‌ترین نشانه‌های دخالت و اعمال نفوذ حکومت در روند انتخابات است. هرچند سخنگویان حکومت برحسب وظیفه این موضوع را رد کرده‌اند، اما امروز کمتر کسی به این سخنان و ادعاها باور دارد.

نگرانی دیگر در مورد روند انتخابات، فقدان یک برنامه دقیق و قابل از سوی کمیسیون انتخابات برای جلب اعتماد مردم و رای‎‌دهندگان است. موضوع جنجال برانگیز ثبت‌نام رای‌دهندگان از مشخص‌ترین نمونه‌های نبود یک برنامه  دقیق از سوی کمیسیون است. همانطور که شاهد بوده‌ایم مساله ثبت‌نام رای‌دهندگان تاکنون چند مرحله را پشت سرگذاشته، اما قناعت و اعتماد عمومی به دست نیامده است. موضوع استفاده از تذکره‌های تقلبی و جعلی برای ثبت‌نام، خرید و فروش تذکره برای ثبت‌نام کاندیداها، اعمال نفوذ زورمندان حتا تا مرحله انتقال کارمندان ثبت احوال نفوس به مناطق تحت نفوذ و منازل‌شان و….

در اخیر مهم‌ترین نگرانی درمورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها گسترش ناامنی در کشور است. یکی از اهداف برگزاری انتخابات اخیر، تحقق انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها است. حال آن که در وضعیت کنونی ولسوالی‌های ولایات یکی از پی دیگری در حال سقوط‌ند و یا در شمار مناطق قرمز قرار دارند که برگزاری انتخابات در آنجا غیرممکن است. به اذعان کمیسیون انتخابات بیش از هشتصد مرکز انتخاباتی بخاطر مسایل امنیتی کاملا مسدود و غیرفعال است. بنابراین در شرایطی که مراکز ثبت‌نام انتخاباتی و مراکز رای‌دهی مورد تهدید مستقیم قرار داشته باشد؛ چگونه می‌توان توقع داشت که شوراهای ولسوالی‌ها گشایش یابد؟

با برشماری بعضی از نگرانی‌های انتخاباتی، حکومت مسوولیت دارد که در زمینه رفع این نگرانی‌ها، با قاطعیت و روشنی تمام اقدام عملی نماید. تجربه تلخ انتخابات گذشته نشان داد که دست‌برد به آراء مردم و پرساختن صندوق‌های رای از برگه‌های جعلی وضعیت متزلزل کشور را بیش از پیش بسوی فاجعه سوق خواهد داد. بنابراین قابل اعتماد‌ترین شیوه احترام به قانون و آراء مردم و برگزاری یک انتخابات شفاف و بدور از تقلب است؛ که امنیت همه جانبه آن تامین گردد و میکانیزم آن نیز روشن و بدور از هرگونه شائبه‌ای تنظیم گردد. ادامه بی‌توجهی حکومت به موارد فوق و سستی در اراده کمیسیون انتخابات در واقع کوتاهی از انجام مسوولیت ملی شمرده می‌شود که پیامدهای ناگواری را برای کشور و نظام سیاسی بدنبال خواهد داشت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده