تاسیسات زیربنایی کشور را حفاظت کنید

هفته گذشته اعلام گردید که نیروهای امنیتی کشور یک محموله 1300 کیلوگرمی مواد انفجاری که برای تخریب بند سلما وارد هرات شده بود از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی و سربازان اردوی ملی کشف و ضبط گردید.در این راستا یکی از منابع امنیتی در ولایت هرات گفت مهمات کشف شده قابلیت تخریبی بالایی را داشته و اگر این مواد انفجاری به ولسوالی چشت هرات منتقل می‌شد بند سلمای هرات نابود می‌گردید. 

درادامه تحقیقات توسط نیروهای امنیتی کشور، روشن گردیده است که طراح انفجار بند سلما شورای کویته در پاکستان می‌باشد. خنثی‌سازی این عملیات و سایر عملیات‌های تخریبی طالبان و دشمنان صلح و آبادی کشور به وسیله نیروهای امنیتی کشور قابل قدر می‌باشد. اما از جانب دیگر کشف چنین توطیه‌های مخرب و ویرانگر نشان‌دهنده‌ی این موضوع نیز می‌تواند باشد که دشمنان صلح و آبادی افغانستان بیش از گذشته در تلاش آن هستند که زمینهها و فرصت‌های لازم برای بازسازی کشور فراهم نگردیده و بسا برخی از آثار و زیربناهای اقتصادی و فرهنگی کشور که تا هنوز از گزند وقایع و رویدادها محفوظ مانده اند، نابود سازند.

پُرواضح است که افغانستان برای رسیدن به رشد و ترقی نیازجدی و فوری افزون بر فعالیت‌ها و کارهای روبنایی که حداقل نیازهای فوری مردم را پاسخ‌گو باشد؛ به ایجاد ساختن و تقویت زیربناهای اساسی نیز ضرورت دارد. وجود زیربناهای اساسی در عرصه‌های اقتصادی می‌تواند بستر رشد و توسعه اقتصادی کشور را آسان و تقویت گرداند. تجربه ده سال گذشته در عرصه بازسازی نشان داد تا زمانی‌که تاسیسات و ساختارهای زیربنایی کشور، بویژه در عرصه اقتصادی روی دست گرفته نشود، پیشرفت قابل ملاحظه و جدی در اقتصاد رونما نخواهد شد. بر بنیاد گزارش‌های تحقیقی یکی از زمینه‌های مهم سربازگیری مخالفین مسلح وجود بیکاری و فقر گسترده و شکاف طبقاتی شدید درجامعه می‌باشد. مخالفین مسلح با استفاده از شگردهای مختلف به شکار افراد بیکار و خانواده‌های فقیر و قشر مستضعف جامعه پرداخته و از آنان در طرح‌ها و برنامه‌های تخریبکارانه و ضدملی استفاده می‌جویند.

از جانب دیگر به مصرف رساندن بودجه ملی و نیز کمک‌های جهانی به صورت یک‌جانبه در پروژه و برنامه‌های روبنایی اثرگذاری خود را به صورت فوری از دست داده و فرصت‌های مناسب جهت تقویت زیرساخت‌های کشور نتایج لازم را به همراه نخواهد داشت.

بنابراین روشن گردید که توجه و اهمیت دادن به زیربناهای اقتصادی کشور یکی از ضرورت‌های بنیادی برای استقرارثبات، پیشرفت کشور و توسعه سیاسی شمرده می‌شود. به همین دلیل نیز دشمنان آگاه اما خطرناک کشور با درک این اهمیت، ساختارهای زیربنایی کشور را نشانه رفته اند. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که مخالفان مسلح راه‌های مواصلاتی و پل‌های عمده، این راه‌ها را که زمینه نقل و انتقال کالاهای تجارتی و رونق اقتصادی و تعامل اجتماعی را فراهم می‌گردانید مورد هدف قرار داده بودند. اینک در ادامه همان نشانه‌گیری‌های دقیق می‌خواهند که برای پیشگیری از ایجاد ساختارهای اقتصادی قوی و اعمار زیربناهای آن همان شیوه خود را در نابودی زیرساخت‌های کشور دنبال نمایند. تلاش برای ایجاد اخلال در بازسازی و به سررساندن پروژه‌های زیربنایی، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دشمنان صلح در کشور محسوب می‌شود. کشف طرح انفجار بندسلما که توسط شورای کویته روی دست گرفته شده بود نشان داد که مخالفین مسلح همچنان به مثابه نیروی گوش به فرمان بیگانگان بوده و هیچ علاقه و باوری برای مردم و کشور ندارند. آنان برای تامین منافع حامیان خارجی خود و نیز به دست آوردن امتیازات خویش دست به هر جنایت و ویرانگری می‌زنند. اسلام و شریعت در واقع پوششی است برای فریب اذهان ساده‌لوح و گرم نگهداشتن بازی‌های سیاسی.

اینک انتظار می‌رود برخلاف چندسال گذشته که حکومت از پرداختن و اهمیت دادن به ساختارهای زیربنایی طفره می رفت، از خواب غفلت بیدار گردیده و اهمیت لازم را به ساختارهای زیربنایی قایل گردد. حکومت نه تنها در به سررساندن پروژه‌های زیربنایی برای رونق گرفتن اقتصاد کشور همت به خرج دهد، بلکه در حفظ و مراقبت از آن نیز سعی نهایی را به خرج دهد.

جان آقا غزني …………………………………………………………………………..

 

0 پیام برای این مطلب ثبت شده