تاکید بر احیای مجدد تصدی‌ها

در کنفرانس «نقش و اهمیت تصدى‏‌ها در اقتصاد کشور» ضمن تاکید بر احیاى مجدد تصدى‏ها گفته شد که دولت و بخش‏ خصوصى باید در امر ساخت و ساز تصدى‏هاى دیگر، اقدام جدى نمایند. کنفرانس یادشده روز ٢٧ قوس به اشتراک صدها تن از کارمندان تصدى‏هاى خصوصى و دولتى، وزارت‏‌هاى اقتصاد، مالیه، تجارت و صنایع، معادن، مالیه و اطلاعات و فرهنگ، در کابل برگزار شد.

یوسف پشتون، مشاور رئیس‏‌جمهور در امور بازسازى و انکشافى که ساختن تصدى‏ها را در اقتصاد کشورمهم خواند، گفت: «براى احیاى دوباره تصدى‏ها به امکانات مادى، تخنیکى و ظرفیت انسانى نیاز است: زیرا ما یک انجنیر را از خارج کشور به ۵هزار دالر استخدام می‏کنیم و این ضربه بزرگ به اقتصاد کشور می‏باشد.» وى افزود: «در این سه دهه جنگ، ٩۵ درصد تصدى‏ها از بین رفتند، تعمیرهاى‏شان به مخروبه‏‌ها مبدل گردید، دولت و بخش خصوصى باید در امر ساخت و ساز تصدى‏ها اقدام جدى نمایند.» موصوف خاطرنشان ساخت که اگر دولت به کمک تصدى‏ها نرسد، تصدى‏هاى فعال و نیمه‌‏فعالی که در کشور وجود دارند از بین خواهند رفت.

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه هم گفت که ده سال پیش در افغانستان اساس بخش خصوصى گذاشته شد: تصدى باید یک چیز مختلط بین دولت و بخش خصوصى باشد.» وى افزود:«امروز کشور ما در حال بازسازى و نوسازى است و در چنین کشورى نیاز زیاد به مواد تعمیراتى احساس می‏شود.» زاخیلوال گفت: «هم اکنون به مقدار زیاد نیاز به مواد تعمیراتى داریم اما چون تصدى وجود ندارد که آن را تهیه کند، از خارج وارد می‏گردد که این سراسر به ضرر ماست.» وى افزود که مواد وارد شده، وزن بیشتر دارند و براى انتقال آن‏ها به پول زیادی نیاز است که در کل به اقتصاد کشور ضربه کلانی وارد می‏شود.

وزیر مالیه پیشنهاد نمود که سکتور خصوصى و دولت به کمک هم باید تصدى مواد تعمیراتى را احیا نمایند تا از این طریق هم شمار زیادى از هموطنان ما در آن مصروف کار شوند و از سوى دیگر، یک بخش بزرگ از تصدى‏ها که نیاز مبرم امروزى ما در آن‏ها نهفته، احیاى مجدد شوند. موصوف گفت: «هرگاه تصدى ذوب آهن، مواد خام مثل پنبه و پشم در داخل کشور داشته باشیم، چرا این مواد براى پخته‏‌سازى به خارج کشور انتقال داده شوند؟» از سوى دیگر، محمد یوسف عثمان، رئیس تصدى‏هاى دولتى، افزایش عواید تصدى‏ها را به رغم مشکلات زیاد مانند نبود سرمایه، فرسوده بودن ماشین‏‌ها، نبود کدر مسلکى و تخصصى بهتر خواند. وى عواید تصدى‏ها را در طى ۵ سال اخیر رو به افزایش خوانده گفت که عواید تصدى‏ها در سال ١٣٨٨، حدود یک میلیارد افغانى، از سال‏هاى ١٣٨٩ تا ١٣٩١ بیشتر از دو میلیارد افغانى، و در سال جارى (١٣٩٢) تا الحال، به بیش از ٣میلیارد افغانى می‏باشد.

بنابر معلومات نظرمحمد تابع معاون تصدى‏ها، هم اکنون در کشور، ٣٨ تصدى موجود است که ١٣ تصدى آن فعال و ٢۵ تصدى دیگر نیمه‏‌فعال مى‏باشد. وى افزود که آن‏ها با برگزاری سیمینارها و کنفرانس‏ها، پالیسی‌ى‏سازى نموده و سهولت‏‌ها را براى دیگر متشبثین علاقمند فراهم می‏‌سازند. وى به کسانی که سرمایه اندوخته اند، تاکید نمود که آماده اند تا با همکارى بیشتر، زمینه کار را براى سرمایه‏‌گذاران در هر گوشه کشور فراهم سازند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده