تاکید بانک آسیایی بر ادامه کمک به بازسازی افغانستان

بانک سرمایه‌گزاری زیربنایی آسیایی، اعلام کرد که به همکاری خود با افغانستان ادامه می‌دهد.

به گزارش آوا، اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه، روز دوشنبه گذشته ٢١ جوزا با جن لیچون؛ ریيس بانك سرمایه‌گزاری زيربنایى آسيایي، آقاى جن ليچون در مقر اين بانك در پکن دیدار کرد.

 در اين دیدار هر دوجانب در رابطه با حمايت و سرمایه‌گزاری بانك یادشده در عرصه‌‌هاى مختلف در افغانستان به‌خصوص توليد انرژي آفتابي در پارك صنعتي حصار شاهي ننگرهار و دشت باباى لغمان، احداث سرك حلقه‌اي شهر كابل و پروژه‌‌هاى خط آهن، بحث کردند.

 وزیر مالیه به جن ليچون گفت: افغانستان به عضويت و رابطه خويش با بانك آسیایی ارزش خاصی قايل است و روى آغاز همكاري و فعاليت‌‌هاى عملي بين دولت افغانستان و بانك به‌خصوص در بخش‌‌هاى فوق الذكر تأكيد کرد.

 همچنین آقای حکیمی‌از سفر هيات عاليرتبه بانك آسیایی به افغانستان در ماه جنوري امسال يادآوري کرده و نتايج آن را براى توسعه همكاري و تصويب پروژه‌‌هاى مشخص موثر خواند.

 جن ليچون نیز در این دیدار، روى علاقمندي و تعهد بانك آسیایی در قبال تطبيق پروژه‌‌هاى زيربنايي در افغانستان تاكيد مجدد کرده، گفت كه اين بانك آماده است تا با در نظرداشت شرايط و نيازمندي‌‌هاى خاص افغانستان، در زمينه فراهم‌آوري منابع مورد ضرورت با دولت افغانستان و ديگر نهادهاى تمويل كننده بين‌المللي به شمول صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني و كشورهاى کمک‌كننده، همكاري‌‌هایش را سرعت ببخشد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده