تاکید رئیس جمهور غنی بر توزیع متوازن انرژی برق

رئیس جمهور کشور در مراسم افتتاح پروژه انتقال لین ٢٢٠ کیلوولت برق از میدان‌وردک به غزنی گفت، حکومت در نظر دارد که تمام باشندگان ولایات افغانستان به انرژی برق متوازن دست یابند.

رئیس جمهور با بیان این نکته که در حال حاضر کشور دارای چند جزیره برق می‌باشد، حکومت تصمیم دارد که آن را به یک شبکه تبدیل کند. رئیس جمهور در ادامه افزود: هدف ما این است که یک شبکۀ سرتاسری برق داشته باشیم، تعهد ما این است که به یازده ولایت توجه بنیادی می‌شود، تا یک توازن (از لحاظ انرژی برق) وجود داشته باشد.

نبود برق در ولایات کشور، حتا در مرکز یکی از چالش‌های اساسی مردم می‌باشد. این مشکل بخصوص در هنگام زمستان و تابستان که نیازمندی به انرژی برق افزایش می‌یابد بیش از پیش جلوه می‌کند. هم چنین موضوع توسعه اقتصادی و روند راه اندازی خط تولید در کشور نیز به سبب نبود انرژی برق هم چنان در حد یک آرزو باقی مانده است.

چالش دیگری که در سخنان رئیس جمهور به آن اشاره گردیده است میزان پرداختی قیمت برق می‌باشد. بالا بودن قیمت برق برای شهروندان که در شرایط سخت اقتصادی و بیکاری بسر می‌برند بسیار دشوار به نظر می‌رسد. رئیس جمهور در این مورد افزود که قیمت برق در ولایات افغانستان متفاوت است و باید این قیمت‌ها متوازن گردد.

به گفتۀ وی، بیشترین قیمت برق را باشندگان ولایت بادغیس و در ردۀ دوم باشندگان غزنی پرداخته اند. لازم به یادآوری است که پروژه انتقال لین ۲۲۰ کیلوولت، برق وارداتی ازبکستان است که از طریق چمتله، ارغندی به ولایت غزنی وصل گردیده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده