ترکیه به سمت چند پارگی پیش می‌رود

براساس یک تحقیق جدید مشخص شده جامعه ترکیه به دلیل اولویت‌های حزبی به شدت در حال قطبی شدن است. به نوشته روزنامه حریت، بر اساس گزارشی جدید درباره جامعه قطبی شده در ترکیه مشخص شد که بیش از سه چهارم سکنه ترکیه دوست ندارند همسایگانی داشته باشند که به صورت گسترده عقاید و مواضع سیاسی مغایر با خودشان دارند.

براساس این گزارش تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی “Infacto” و با همکاری اندیشکده «صندوق مارشال آلمان» انجام گرفته مشخص شد که 83 درصد از مردم ترکیه نمی‌خواهند فرزندان‏شان با افرادی که والدین‏شان دارای عقاید سیاسی متفاوت هستند یا حزبی را حمایت می‌کنند که با حزب آن‏ها مغایر است، ازدواج کنند.

همچنین مشخص شد که 73 درصد از شرکت‏‌کنندگان در این تحقیق گفتند نمی‌خواهند در هیچ شغلی که افرادی با عقاید سیاسی مغایر با آن‏ها دارند، کار کنند. درصد از شرکت‏‌کنندگان از حامیان حزب حاکم عدالت و توسعه نیز گفتند که حزبشان از دیدگاه مربوط به حمایت از حزب دموکراتیک خلق فاصله گرفته است.65 درصد از حامیان حزب دموکراتیک خلق نیز اعلام کردند که حزبشان از مواضع خود فاصله گرفته است. همچنین 44 درصد از شرکت‏‌کنندگان نیز گفتند که حزب دموکراتیک خلق از مواضع سیاسی خود به شدت فاصله گرفته است.

در این تحقیق مشخص شد که شهروندان با اصالت کرد در ترکیه بیش از سایر شهروندان ترکیه‌ای با جامعه این کشور نامأنوس و یبگانه هستند.

همچنین 44 درصد از حامیان حزب عدالت و توسعه نیز گفتند که از اوضاع کنونی ترکیه راضی هستند درحالیکه 21 درصد از حامیان حزب مردم جمهوری‏خواه چنین نظری داشتند. تنها هفت درصد از حامیان حزب دموکراتیک خلق از اوضاع موجود در کشور رضایت داشتند.

همچنین 73 درصد از حامیان حزب حاکم ترکیه نیز گفتند که وضعیت اقتصادی کشور بهتر شده درحالی که 57 درصد نیز گفتند در سال‏‌های اخیر اوضاع مالی در خانواده‌های‌شان بهتر شده است. درحالی که تنها شش درصد از حامیان حزب مردم جمهوری‏‌خواه چنین نظری داشتند. این تحقیق از 1024 تن و در بازه زمانی سوم تا 10 دسامبر 2015 انجام شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده