تعامل افغانستان‎و قزاقستان

کشور قزاقستان بعد از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی تاکنون پیشرفت‏‌های قابل ملاحظه‏‌ی اقتصادی و اجتماعی را تجربه کرده است. قزاقستان کشوری است پهناور با منابع وسیع زیرزمینی گاز و نفت و همچنین یکی از ده کشور بزرگ تولید کننده‏‌ی آرد وگندم دنیا محسوب می‏گردد. از سویی، در نظام سیاست خارجی افغانستان، قزاقستان جزو کشورهای همسایه‏‌ی ما است که در اولویت برنامه‏‌های سیاست خارجی حکومت وحدت ملی بر مبنای منشور تیم تحول و تداوم قرار دارد.

افغانستان به دلیل نیازمندی شدید به گندم، آرد، نفت و گاز، می‏تواند از قزاقستان در این موارد کمک بگیرد. به خصوص اینکه روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان، به دلیل مشکلات و چالش‏‌های ایجاد شده از سوی دولت پاکستان، با مشکلات جدی مواجه گردیده است و زمینه‏‌ی ایجاد روابط گسترده و وسیع اقتصادی وسیاسی میان افغانستان و قزاقستان به وجود آمده است. از سوی دیگر، قزاقستان که مازاد تولید گندم و آرد و مواد سوختی مثل گاز و نفت در اختیار دارد، خواهان یافتن بازارهای بکر و در عین حال نزدیک به این کشور می‏باشد. افغانستان از این نظر برای قزاقستان یکی از بازارهای مطلوبی که ظرفیت فراوان دارد، محسوب می‏شود. روابط تجاری افغانستان و قزاقستان در طول پانزده سال گذشته همواره در حال رشد بوده است و این می‏تواند دورنمای خوب و قابل ملاحظه‏‌ی مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میان افغانستان و قزاقستان را ترسیم نماید.

تاجران ملی ما معتقد هستند که راه قزاقستان به افغانستان نزدیک تر است و مواد اولیه و مورد ضرورت مردم به قیمت ارزان‏تر در اختیار آنها قرار می‏گیرد و از سویی هم مشکلات سیاسی و قانونی که هر از گاهی فراروی تجار ملی افغانستان از سوی پاکستان ایجاد میگردد، در قزاقستان وجود ندارد.

قزاقستان سالانه نزدیک به 150 نفر محصل را در سطوح لیسانس، ماستر و دکترا می‏پذیرد. پذیرش این دانشجویان و تحصیلات آنها در کشور قزاقستان یکی از فاکتورهای مهم تامین روابط نیک سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان است.

قزاقستان به عنوان کشور ثروتمند منطقه می‏تواند یکی از طرف‏‌های قابل اعتماد تجاری برای افغانستان باشد. بنابراین به نفع افغانستان است که خود را از انحصار تجاری با پاکستان خارج نموده، منابع و راه‏‌های دیگری را برای تامین مایحتاج زندگی مردم جستجو کند و برای قزاقستان هم یافتن بازار خوب و مطمئنی مثل افغانستان از نظر اقتصادی و گسترش مناسبات اقتصادی این کشور، از اهمیت خاص برخوردار است.

بنابراین قزاقستان می‏تواند در اقتصاد افغانستان نقش مهمی بازی کرده و حجم مبادلات تجاری میان دو کشور بالا رود و از این طریق ارتباط مستحکم‏‌تری میان کشورهایی که قابلیت و ظرفیت رشد و انکشاف اقتصادی وسیاسی دارند، به وجود آید و این برای آینده افغانستان و انکشاف کشور ما اهمیت دارد. قزاقستانی‏‌ها از چند سال به این سو خواهان سرمایه‏‌گذاری‏‌های بزرگ درافغانستان است. بارها از سوی دولت قزاقستان، پیشنهادهای سرمایه‏‌گذاری در بخش‏‌های معادن و زیر ساخت‏‌های دیگر در کشور داده شده است. نمونه‏‌ی آن مشارکت قزاقستان در پروژه‏‌ی مس عینک بود که متاسفانه به دلایلی، به قزاقستان و پیشنهاد این کشور توجه صورت نگرفت،اگر چه در مقایسه با پیشنهاد کشور چین، پیشنها‏دهای قزاقستان به نفع افغانستان بود. یکی از مواردی که می‏تواند مبنای روابط اقتصادی با قزاقستان قرار گیرد، فراهم ساختن زمینه‏‌ی مشارکت این کشور در طرح‏‌ها و پروژه‏‌های کلان ملی است که در گذشته به آن توجه صورت نگرفته است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده