تقویت برق وارداتی ترکمنستان به افغانستان

ترکمنستان به خاطر بهبود برق وارداتی‌اش به افغانستان، در حال ساخت دستگاه‌های برق قوی است.

دوکتورداوودشاه صبا، والی هرات روز 10 حمل، در یک نشست خبری گفت که والی “مرو” یکی از ولایت‌های ترکمنستان که هم‌سرحد با افغانستان است، همراه با چهارده تن از همکاران اش به دعوت وی به این ولایت آمدند.

به گفته وی، در این سفر درباره‌تحکیم روابط فرهنگی، بازرگانی، گردشگری، تبادله کالا و صادرات میان دو کشور و استفاده از منابع انرژی “مرو” و هرات نیز صحبت شد.

آقای صبا گفت که در سال گذشته مردم هرات و شمال کشور از نبود برق وارداتی ترکمنستان دچار مشکل بودند که قرار شد تا پایان سال جاری، دولت ترکمنستان توسط دستگاه‌های برق 2000 میگاواتی که در حال ساخت است، این مشکل را حل کند.

والی هرات همچنان گفت که ترکمنستان در حال ساخت شفاخانه برای زنان در تورغندی هرات است.

وی از صحبت‌ها روی کشیدن یک خط لوله گاز از ترکمنستان به شهرک صنعتی هرات نیز با مقام‌های کشور همسایه خبر داد و گفت که وزارت‌های مربوطه روی قرارداد آن با ترکمنستان صحبت خواهند کرد.

وی در رابط به بند سلما هم گفت که مداخله‌های کشورهای همسایه در بند سلما وجود دارد، اما هیچ کس توان ناامن سازی این بند را نخواهد داشت؛ زیرا نیروهای امنیتی کافی برای تامین امنیت این بند در آن حضور دارند.

انجنیر غلام سرور صدیقی، رییس شرکت برق هرات هم در این نشست خبری گفت که ترکمنستان یک ایستگاه فرعی جداگانه برق را به ظرفیت 220 میگاوات به خاطر تقویت برق هرات در منطقه سرحدآباد می‌سازد که با ساخت آن ایستگاه، هرات دارای برق معیاری خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده