جاذبه‏‌های مهم پارک‏‌های ملی کشور

پارک ملی بند امیر

پارک ملی بند امیر در ولسوالی یکاولنگ در دامنه‌‏ی شرقی هندوکش غربی به فاصله‏‌ی ( 215) کیلومتری از کابل و ولایت بامیان به فاصله‏‌ی (70) کیلومتری شهر بامیان، شرقاً و غرباً به ارتفاع (2900) متر از سطح بحر با داشتن شش جهیل (غلامان، قمبر، هیبت، پنیر، پودینه، و ذوالفقار ) موقعیت دارد. جهیل‏‌هایب‌ندامیر با داشتن آب شفاف و لاجوردین که با بند‏های آهکیاز هم جدا گردیده و توسط صخره‏‌های‌سرخ‏‌رنگ تماشایی احاطه گردیده است، ازجمله مناظرزیبای جهان می‏‌باشد.بندامیر در جزو ساحات حفاظت‌شده برنامه‏‌ی محیط زیست ملل متحد و مرکز نظارت تحفظ جهان در کتگوری دوم اتحادیه‏‌ی جهانی تحفظ طبیعت ( IUCN ) قرار دارد.

محیط حیاتی بند امیر:

نباتات وحشی در ساحه‏‌ی بند امیر(پیاز وحشی، نعناع،لوخ، پودینه، گل لاله، دم گوساله، خارآهو، ترخ، زوف، زبان بره …….)

حیوانات مشهور در ساحه‏‌ی بند امیر(گوسفند اورال، آهوی رنگ، گرگ و سگ آبی …..)

پرندگان مشهور در ساحه‏‌ی بند امیر(مرغابی‏‌ها، باشه، لاش خور، قاز، چرکه، قف آب، کبک، کبوتر، کبک زرین …. )

 

معرفی جهیل‏‌های بند امیر:

بندغلامان:آب آن سطحی بوده و توسط بستر نی پوشیده شده است که بطور عموم توسط پرندگان آبی مورد استفاده می گیرد.

بند قنبر: آب این جهیل فصلی بوده و ساحه‏‌ی مذکور بزرگترین ساحه‏‌ی باطلاق را تشکیل می‏دهد.

بند هیبت: با داشتن آب عمیق به وسیله‏‌ی‌بند‏های آهکی باریک و عمودی احاطه گردیده است.

بند پودینه: ساحه‏‌ی بند توسط فرش نباتی ضخیم احاطه گردیده است.

بند ذوالفقار: ساحه‏‌ی بند مذکور با صخره‏‌های تندعاری از فرش نباتی، با داشتن آب به عمق‏‌های مختلف احاطه گردیده است.

 

فعالیت‏‌های انجام شده:

ایجاد کمیته‏‌ی حفاظتی بند امیر با همکاریمردم محل

تاسیس آمریت پارک بند امیر

طرزالعمل کاری پارک ملی بند امیر

اعمار ساختمان‏‌ها مطابق ضرورت در ساحه‏‌ی بند امیر(آمریت پارک، تشناب‏‌ها، تطبیق نقشه‏‌های بازارجدید، ترمیم زیارت، گرفتن کتاره در اطراف زیارت، بند کوچک آب در قریه آبقول و قریه‏‌ی کپروک، اتاق‏‌های کمک‏‌های اولیه، دروازه‏‌های دخولی به ساحه‏‌ی بند امیر، دفتر پارک ملی بند امیر، ساختمان کمپ‌سایت، پیاده‏‌روها، سرک موتر با نظر به ضرورت، پارکنگ وسایط، هوتل، چوکی‏‌های سمنتی و نصب لوحه…)

پیشبرد ورکشاپ های آگاهی‏‌دهی در ساحه‏‌ی بند امیر و قریه‏‌جات همجوار

غرس نهال در ساحه‏‌ی بند امیر مطابق پلان مدیریتی

ایجاد کمیته‏‌ی بند امیر .

ایجاد انجمن اجتماعی در ساحه‏‌ی بند امیر .

0 پیام برای این مطلب ثبت شده