حمایت چین از عضویت افغانستان درسازمان شانگهای

محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی با وزیر امور خارجه جمهوری مردم چین روی موضوع شمولیت افغانستان به حیث عضو اصلی در سازمان همکاری شانگهای تاکید ورزید.

وی خاطرنشان کرده که سازمان همکاری شانگهای برای ایجاد و پیشبرد میکانیزم‌های همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای نقش کلیدی داشته که عضویت افغانستان در این سازمان مکمل ساحات همکاری میان کشورهای عضو خواهد شد.

وزیر خارجه، آقای وان اطمینان داد تا برای عضویت افغانستان با سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای مشورت نموده و آن‌ها را ترغیب خواهد کرد تا به عضویت زودهنگام افغانستان در این سازمان رأی موافق دهند.

برعلاوه مشاور امنیت ملی افغانستان، دیدگاه جمهوری مردم چین برای رفاه و ثبات اقتصادی آن کشور و منطقه را از طریق تطبیق پروژه موسوم به یک کمربند و یک راه (راه ابریشم) مؤثر دانسته و درخواست و آمادگی کامل افغانستان برای پیوستن به این برنامه‌ی بزرگ اقتصادی به جانب چین خبر داد.

این برنامه بزرگ برای رشد اقتصادی منطقه با استفاده از فرصت‌های اقتصادی از سوی کشور چین فراهم می‌گردد. با توجه به فرصت‌های موجود در افغانستان به شمول موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و بشری، این برنامه تادر راستای رشد اقتصادی کشور اهمیت حیاتی خواهد داشت.

بنابراین، مشاور امنیت ملی از جانب چین خواست تا با امضای توافقنامه عضویت و همکاری افغانستان دراین برنامه را بخصوص از طریق تامین خط ریل که چین را به قرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران وصل می‌کند، فراهم سازد. جانب جمهوری مردم چین از پیشنهاد افغانستان استقبال کرد.

مشاور امنیت ملی کشور همچنان از آمادگی و تعهد نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان برای مبارزه علیه طالبان در جریان سال جاری برای جانب چین اطلاع داده و افزود که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای آن عده از طالبان که خواهان گفت‌وگوهای صلح هستند، فرصت می‌دهد تا در یک روند مذاکرات رودررو با شورای عالی صلح افغانستان به جنگ خاتمه دهند.

جانب چین وعده داد تا با استفاده از تمام امکاناتش روند گفت‌وگوهای صلح و مصالحه در افغانستان حمایت خواهد کرد.

مشاور امنیت ملی تاکید ورزید که دولت و مردم افغانستان طرفدار جنگ نبوده و جنگ راه حل ندانسته ولی برای گروههایی که خواهان تداوم حملات وحشیانه علیه مردم ملکی باشند، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان پاسخ را که درخور هراس‌افکنان باشد، خواهد داد.

در عین زمان مشاور امنیت ملی افغانستان از جانب چین خواست تا در مطابقت با نقشه راه و تعهدات ناشی از آن با سایر اعضای روند همکاری‌های چهارجانبه علیه گروهها و عناصری که آشتی‌ناپذیرند، اقدامات موثر را روی دست گیرند.

در ادامه نشست با جنرال فنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری مردم چین، مشاور امنیت ملی از اردوی آن کشور خواست تا در راستای ظرفیت‌سازی و تجهیز نیرو های ملی دفاعی و امنیتی افغان کمک بیشتر نمایند.

جانب چین وعده داد تا خواست‌های افغانستان را بررسی نموده و از نتایج آن خبر دهد. همچنان رئیس ستاد مشترک ارتش چین روی تقسیم اوقات انتقال تجهیزات برای اردوی ملی افغان که قبلا روی دست گرفته شده است، به جانب افغانستان معلومات ارائه نمود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده