خانه ملت، محور وحدت است نه تفرقه!

دوره هفدهم مجلس نمایندگان کشور پس از تأخیر طولانی مدت و ناموجه در یکی از بدترین شرایط و حالات افتتاح گردید. این شرایط و حالات بد از هنگام شمارش آراء شروع و تا تعیین کادر اداری پارلمان، از جمله رئیس مجلس نمایندگان ادامه یافت. کشمکش و نزاعی که هفته گذشته پس از چند روز تاخیر در مورد تعیین رئیس مجلس نمایندگان به وقوع پیوست منزلت و زاویه نگاه جامعه و جهان را نسبت به مجلس نمایندگان کشور متاثر ساخت. هرچند اعضای مجلس نمایندگان جدای از جامعه بحران زده ما نیست، ولی نباید فراموش کرد کسانی که بعنوان وکیل در این مکان راه می‌یابند، مسئولیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی دارند تا در زمینه بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه از خود درایت و ابتکار نشان دهند.

در واقعیت امر، مجلس نمایندگان، به مثابه خانه ملت، محور وحدت است نه تفرقه. بدون شک ما در جامعه خود بنابه علل و دلایل گوناگون چالش‌های فراوانی داریم و شکاف‌های گسترده و عمیقی در صفوف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه وجود دارد؛ اما خانه ملت مکانی است که اعضای آن با توجه به مفاد قانون اساسی و مسئولیت نمایندگی از مردم باید برای رفع چالش‌های یاد شده تلاش ورزند. انتظار همگان این است که مجلس نمایندگان بایستی مرهمی برای زخم ناسور جامعه بوجود آورد و روند نابسامان کنونی را مدیریت نماید. بسیار جای تأسف است با وجود این که مسئولیت‌های قانونی و ملی نمایندگان روشن است، و در زمینه کارکرد داخلی مجلس نمایندگان نیز کارشیوه‌های مشخص و تعریف شده وجود دارد، اعضای مجلس نمایندگان برای تعیین و تکمیل کادر اداری از جمله رئیس آن به شیوه‌های غیرمنطقی و استفاده از زور و یخن کشی توسل جویند. مجلس نمایندگان مکانی است که باید تمام کشمکش‌های جامعه در آنجا از مجرای قانون و منطق تعیین، و حد و اندازه و حقوق شهروندی و مجریان قانون حل و فصل گردد، نه این‌که خود به مرکز و سرچشمه نزاع و قانون شکنی بدل گردد. بنابراین بار دیگر انتظار برده می‌شود با توجه به پیامدهای تأسف بار کشمکش‌های هفته گذشته، نمایندگان محترم مردم به خود آمده و با در نظرداشت قانون و مقرره‌های داخلی؛ هم چنین با تکیه بر مسئولیت تاریخی وملی، بخصوص در شرایط حساس کنونی با عبرت آموزی از گذشته، کارشیوه و اندیشه ای را در پیش گیرند که به راستی مجلس نمایندگان، ممثل واقعی خانه ملت و محور وحدت جامعه گردد. دشمنان صلح و امنیت افغانستان تلاش دارند که از هر طریق ممکن بر دامنه بحران و بی‌اعتمادی‌ها بیافزایند. در این میان هوشیاری و درایت سیاسی وکلای محترم مردم در ناکام ساختن برنامه‌های شوم دشمنان و ایجاد فضای برادری و همدلی نقش بسیار موثر و ارزنده و تاریخی خواهد داشت. باید اذعان کرد که در نزاع و کشمکش جاری و تمرد از قانون و مقرره‌های داخلی، هم چنین تکیه بر احساسات سرکش و تسلیم شدن به پندارهای برتری جویانه و غیرمنطقی، هیچ برنده ای وجود نخواهد داشت. حتا هرکسی و کسانی در چنین شرایطی احساس پیروزی نمایند، در واقع بر شکست اعتبار و اتوریته و جایگاه خود مهر تایید گذاشته اند. برخی بدین گمان اند که دست‌هایی از بیرون در تلاش است که تا فضای مجلس نمایندگان را مسموم سازند تا بتوانند اهداف و منافع خود را تعقیب و عملی سازند. باید درک کرد که اگر نمایندگان محترم هوشیاری و مسئولیت شناسی خود را در برابر حقوق شهروندان و وظایف خویش دریافته و به آن متعهد باشند، هیچ فردی و مجموعه ای قادر نخواهد بود که اراده و خواست خود را بر اعضای مجلس نمایندگان تحمیل نماید.

باید به این باور برسیم که خانه ملت، تنها و آخرین ملجأ و امید مردم است. اگر این خانه را ویران سازیم، هیچ پناهگاه دیگری وجود نخواهد داشت و قوام نخواهد گرفت. مجلس نمایندگان مرکز قانون گذاری و نظارت بر عملکرد حکومت و دستگاه‌های اجرایی و قضایی و امنیتی است. وقتی این نهاد اساسی خود دچار فساد و از هم پاشیدگی گردد، چگونه می‌توان انتظار داشت که کارکرد سایر نهادهای ملی درست باشد.

عبدالشکور اخلاقی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده