خبر نگاران‌و کدهای اخلاقی

خبرنگاران درکشورما نه تنها با ناامنی‏‌ها و تهدیدهای زیادی که از سوی افراد مسلح مخالف رو برو هستند بل با بدرفتاری‏‌های و تهدیدهای مقام‏‌ها ومسئولان و افراد مشهور دیگر و حتا از نامزدان ریاست‌‏جمهوری آتی دست گریبان هستند.

هرچند موضوع خشونت و بدرفتاری با خبرنگاران پدیده نوظهوری نیست و همه روزه در جریان کار رسانه‌‏ای بد رفتاری باخبرنگاران به چشم می‏‌آید اما باید دراین باره نکته‏‌هایی را در نظر داشته باشیم.

خبرنگاران و روزنامه‌‏نگاران حرفه‏ای و مسلکی با درایت و خودآگاهی خودشان به این عرصه‏ گام نهاده اند و می‏دانند کاررسانه‌‏ای آن هم در کشوری که از انواع ناامنی‌‏ها و خشونت‏‌هایی گوناگون رنج می‏برد کار آسان و سهلی نیست و نباید چنین انتظاری را هم داشت.

خبرنگاران حرف‌ه‏ای می‏دانند که نکته‌‏ی اصلی درجریان کار رسانه‏‌ای حفظ زندگی شان است و حاضر نیستند حیات شان را درمعرض خطر قرار دهند، به هر قیمتی به کار رسانه‏‌ای بپردازند.

خبرنگاران حرف‌ه‏ای می‏دانند که حق ندارند به خاطر شهرت و ماجراجویی‏‌های شخصی قضیه‌‏ای را کلان و یا غیرواقعی جلوه دهند.

صداقت، جسارت وواقعیت‌‏گرایی از ابزارهای کار رسانه‌‏ای هستند و باید این ابزارها درخدمت خبررسانی و اطلاع‏رسانی دقیق به کاربرده شود نه این که این ابزارهای مقدس در کوره‏راه ماجراجویی‌‏هایی غیرمسلکی و شهرت‏‌طلبی‏‌های ناورا به کار برده شود.

هر خبرنگار مسلکی این موارد را می‏داند اما درکشورما تعدد و تکثر رسانه‌‏ها و تجارتی بودن کار رسانه‏‌ای و ازسوی دیگر نبود نظارت‏‌های معیاری و غیر حرف‌ه‏ای و کم‏‌تجربه‏‌گی خبرنگاران هم خود به مشکلی دیگر تبدیل شده است.

در این میان خبر بدرفتاری یکی از نامزدان انتخابات ریاست‏‌جمهوری با خبرنگار یکی از رسانه‏‌های تصویری است خبری که هر چند تکان‏‌دهنده نبود چون از این بدرفتاری‏‌ها در جریان کار رسانه‏‌ای زیاد رخ می‏دهد اما باید این مورد به گونه بی‏‌طرفانه و منصفانه مورد بررسی قرار گیرد.

در این مورد خاص و با توجه به شرایط حساس پیکارهای انتخاباتی ممکن است موضوعات به گونه‏‌ای مطرح شده باشند که آقای سلطان‏‌زوی که سابقه‏‌ی کار خبرنگاری و رسانه‏‌ای دارد نتوانسته آن را به شکل مطلوب بیان کند و نخواسته با نشر مصاحبه اش افکار مردم را دچار پرشانی کند و یا به هر ترتیب در آخرین دقایق از مصاحبه‏‌ای که انجام داده رضایت حاصل نکرده و تصمیم گرفته است که آن را نشر نکند. وی این حق را دارد که از نشر مصاحبه اش جلوگیری کند و با عذرخواهی ازخبرنگاری که وقت گذاشته موضوع را بین خودشان حل و فصل کنند اما اگر موضوع چیز دیگری باشد و حق تلفی شده باشد آن وقت می‏توان جانب خبرنگاررا گرفت.

در حالی که کارزارهای انتخاباتی جریان دارد و شرایط حساسی هم وجود دارد هر نامزد انتخابات ریاست‌‏جمهوری حق دارد از زمینه‏‌های برابر برای پیکارهای انتخاباتی برخوردارباشد و رسانه‏‌های کشور به خوبی می‏توانند این زمینه‏‌ها راهم به لحاظ رسالت رسانه‏‌ای وهم به لحاظ وظیفه کاری مهیا بسازند.

آزادی رسانه‌‏ها و آزادی بیان در کشور ما در بسیاری موارد دست‌‏آویز توهین و تحقیر و تهدید قرار می‏گیرد و این خودش به شکلی از اشکال به آزادی و دموکراسی لطمه وارد می‏کند و و در پاره‏ای از موارد آگاه نبودن از قوانین و اصول کارخبرنگاری، خبرنگاران را با چالش‏‌های دیگری مواجه می‏سازند.

اما موضوع خشونت علیه خبرنگاران در کشور ما پدیده‏ای نیست که بتوان به آن به عنوان یک پدیده سطحی نگریست. خشونت علیه خبرنگاران درهر سطحی و از طرف هر نهاد و گروه و یا فرد باشد قابل پذیرش نیست و باید با آن به شکل جدی برخورد شود.خبرنگاران باید بدانند صرف این که وظیفه‌‏ای خبرنگاری دارند و با این عنوان از هر گونه اصول و قاعده‏‌ای به دور هستند.

خبرنگاران هم باید خود را هر چه بیشتر با اصول و مقررات و قوانین کار رسانه‌‏ای مجهز بسازند و از کار سترگ خبرنگاری به توقعات سطحی و شهرت‏‌طلبی نزول نکنند تا مردم به کار صادقانه آن‏ها اعتماد و باور پیدا کنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده