دانش: صلح نباید به گونه‌ای مدیریت شود که افغانستان را به عقب برگرداند

سرور دانش، معاون رئیس جمهور، در مراسم تجلیل از سالروز خروج ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان (۲۶ دلو) تاکید کرد که هرگونه تصمیم غیر از انتخابات بازگشت به نقطه صفر است لذا در مرحله تطبیق قانون جدید انتخاباتی همه باید همکاری کنند.

سرور دانش در این مراسم گفت: عمده ترین درسی که از دوران جهاد می توان گرفت این است که هر زمان متفق بودیم پیروز شدیم و هرگاه اختلاف داشتیم شکست خوردیم.

به گفته دانش، در آن زمان همه یک هدف واحد را دنبال می کردند و آن دفاع از ارزش های ملی و تمامیت ارضی بود و مسئله قوم، نژاد هرگز مطرح نبود، اما در دوره بعد از پیروزی دچار اختلاف شدیم و هر گروه خود را حق و دیگران را باطل می پنداشتند و به همین دلیل ملت هم از سران مجاهدین متفر شدند.

وی تاکید کرد که تاریخ به اشکال مختلف تکرار شدنی است و ما باید با احتیاط برخورد کنیم که بار دیگر گذشته تکرار نشود، امروز بیش از هر وقت دیگر باید در وحدت خود پایبند باشیم و به ثبات سیاسی افغانستان بیندیشیم و هر نوع حرکت غیر قانونی عامل فروپاشی نظام خواهد بود.

دانش افزود: دومین درس از دوره جهاد، دولت سازی و نظام سازی است؛ این یک درس بزرگ برای همه ملت ها است، زیرا هر نوع حرکتی سیاسی زمانی که نتیجه آن دولت سازی نباشد به موفقیت نخواهد رسید. به همین دلیل در دوره پیروزی مجاهدین در یک دوره ده ساله حتی یک گام برای کامیابی برداشته نشد تنها دلیلش عدم دولت سازی بود که به دلائل مختلف سران مجاهدین یا فرصت پیدا نکردند و یا اینکه به دلیل خود خواهی ها و زیاده طلبی ها اقدام هماهنگ نکردند.

دانش افزود: بعد از دوره طالبان فرصت میسر شد که به دولت سازی پرداخته شد که تدویر لویه جرگه از مهمترین اقداماتی بود که ماشین دموکراسی فعال شد و نتیجه آن است که امروز نزدیک به نهصد هزار کارمند ملکی و نظامی داریم. علاوه بر آن وحدت ملی را در دولت فراهم ساختیم و با تمام چالش ها ۱۸ سال را به وحدت نسبی سپری کردیم.

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت: سومین درس تاریخ جهاد مردم افغانستان، توجه ویژه به صلح است که در این اواخر شتاب بیشتری گرفته و به شدت مذاکرات جریان دارد. اما بعضی از نگرانی ها نیز اوج گرفته است، هرچند مردم نگران صلح نیستد بلکه همه می خواهند صلح پایدار به وجود بیاید و تمام طرف ها باید به جاده صلح برگردند اما حفظ دستاوردها مهم است.

وی تاکید کرد: ما ضمن اینکه از هر نوع گفتگو استقبال می کنیم اما چند نکته کلیدی را باید در نظر گرفت و آن اینکه هر نوع طرح صلح نباید به گونه ای مدیریت شود که ما به عقب برگردیم.

دانش اضافه کرد: کسانی که شعار دولت موقت را می دهند بدانند که با این طرح در حقیقت نظام سازی را از بین می برند زیرا این نظام بر اساس ارزش ها و واقعیت های عینی جامعه و نیازهای مردم به وجود آمده است.

دانش تصریح کرد: گروه طالبان که نظام را آورده شده از غرب می دانند باید بدانند که خودشان دست نشانده بیگانگانند و اساسا باید از اینها پرسیده شود که در قانون اساسی افغانستان چه چیز کمبود دارد تا افزوده شود.

وی تصریح کرد: شما مگر نمی دانید که این قانون بیش از یک سال وقت گرفت تا متن آن تهیه شده و در لویه جرگه با حضور بیش از پانصد نماینده مردم به تصویب رسید. البته هر قانون نیاز به تعدیل دارد اما باید از راه قانونی حل شود نه با چانه زنی ها و امتیاز طلبی های قشری و حزبی.

دانش اظهار داشت: حمایت از نظام و قانون اساسی افغانستان شرط اساسی صلح پایدار است زیرا تمام قربانی ها طی ۱۸ سال برای دفاع از نظام موجود و قانون اساسی بوده است.

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در ادامه به چگونگی مذاکرات صلح اشاره کرد و گفت: امروز حکومت و اکثر قریب به اتفاق مردم افغانستان به این عقیده هستند که بدون حضور دولت هیچ مذاکره ای به فرجام نمی رسد و لذا تمام طرف ها باید هیچ پروسه  ای را منهای دولت تعقیب نکنند.

دانش از کارکردهای حکومت نیز دفاع کرد و گفت: ضمن احترام به حرکت های مدنی خود را مکلف می دانیم که در راستای خواست مردم تلاش کنیم.

وی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ نیز اشاره کرد و گفت: مسئله انتخاباتی یک مسئله مهم و حیاتی و ضامن آینده با ثبات است و به همین دلیل حکومت دست به اصلاحات در این روند ملی زده است و در ضمن هرگونه تصمیم غیر از انتخابات بازگشت به نقطه صفر است؛ لذا در مرحله تطبیق قانون جدید انتخاباتی همه باید همکاری کنند.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده