دانش: طالبان بدنبال پایان یافتن جنگ نیست

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری تاکید کرد که طالبان آماده گفتگو و مذاکره مستقیم با دولت افغانستان نیست.

وی اظهار داشت: دولت افغانستان تلاش های زیادی در بخش اعتماد سازی برای گفتگو با طالبان انجام داد اما این تلاش ها نتیجه ای در پی نداشته است.

سرور دانش افزود: طالبان آماده مذاکره مستقیم با دولت افغانستان نیستند اما نیروهای امنیتی آماده دفاع از کشور می باشند.

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان  همچنین تاکید کرد که اجماع جهانی برای تامین صلح در افغانستان به میان آمده است.

دولت افغانستان بارها به طالبان پیشنهاد مذاکره مستقیم بین الافغانی را داده است اما طالبان حاضر نیستند با دولت افغانستان بر سر میزه مذاکره بنشینند.

این در حالی است که طالبان تاکنون شش دور با مقامات آمریکایی مذاکره کرده و قرار است هفتمین دور این گفتگوها به زودی در قطر آغاز شود.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده